A megváltás képe

Kétségtelen, hogy Isten szeretetének és jellemének legerőteljesebb kinyilatkoztatása a kereszten történt, ahol Jézus Krisztus személyében az Úr önmagát adta áldozatul a világért, amelynek egyáltalán nem kellett volna bűnbe esnie. Hogy jobban megértsük, mit is jelentett ez az áldozat, Isten egy földi szentélyt rendelt a megváltás tervének szemléltetéséül. Ez a földi szentély azonban csak a mintája volt a mennyeinek, ahol Istennek és a világegyetemben végzett munkájának a valódi központja van.

Amikor az Úr megalapította a földi szentélyt, szemléltető eszközül szánta. Az izraelita szentély és az abban végzett szolgálatok fontos igazságokat mutattak be a megváltással, Isten személyével és a bűnnel való végső leszámolással kapcsolatosan.

A szentély az a minta, amelynek alapján mélyebben megérthetjük Jézus Krisztus értünk hozott áldozatát és főpapi szerepét. Amikor Keresztelő János azt mondta tanítványainak, hogy Jézus „az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit” (Jn 1:29, 36), a szentélyről alkotott fogalmaik révén pontosan értették, mire gondolt. A zsidókhoz írt levél írója az izraelita papi viszonyok ismeretét adottnak vélte. E képek által kívánta a levél eredeti címzettjeivel közölni, mit tesz értünk Jézus a mennyben. A szentéllyel kapcsolatos szóhasználat szintén a keresztény élet tanításait közvetítette. Röviden, a Krisztusban történő megváltás új üzenetének alapja a szentélyszolgálat rendszere lett.

A keresztény korszak jelentős részében azonban nagyrészt a feledés homálya borult a szentélyszolgálatra. Egészen a XIX. század közepéig ez volt a helyzet, amikor Isten megváltási tervének témáját – beleértve az advent előtti ítélet üzenetét is –, mint egy drága kincset, újra felfedezték a hetednapi adventisták, és ismét hangsúlyt helyeztek a szentélyszolgálat tanulmányozására.

„A szentély tana volt az a kulcs, amely megadta az 1844-es csalódás nyitját. Egy kerek, összefüggő és harmonikus igazságrendszerre derített fényt. Ennek ismeretében világossá vált, hogy Isten irányította a nagy adventmozgalmat. Egyértelmű lett, hogy Isten népének mi volt a szerepe, és az is, mi lesz a további feladata” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 378. o.).

Mint az igazság egész rendszerének kulcsa, a szentély és Krisztus főpapi szolgálata lett – és marad is – a hetednapi adventista hit alapja. Tény, hogy a szentély üzenete egyedi tanításunk. Ugyanakkor a Hetednapi Adventista Egyház egyetlen tantétele sem kapott annyi kritikát, mint ez (kivéve talán a szombatról szóló üzenetet). Az idők folyamán azonban nemcsak cáfolni tudtuk a felhozott érveléseket, hanem általuk egyre mélyebben értettük meg ezt a létfontosságú tanítást; népünk megerősödött a megváltás tervének megértésében.

Ellen G. White arra bátorított, hogy fordítsuk figyelmünket a szentély tanítása felé, mert „a mennyei templom annak a munkának a központja, amelyet Krisztus végez az emberiségért. Ez a munka a föld minden lakóját érinti. Elénk tárja a megváltás tervét, elvisz minket egészen az idők végéig és megmutatja az igazság és a bűn közötti küzdelem diadalmas kimenetelét. A legfontosabb dolog, hogy mindenki tüzetesen kutassa ezeket a témaköröket” (i. m. 435. o.).

A szentély bepillantást enged Isten szívébe. A szentélyszolgálat tanulmányozása a Mindenható közelébe emel, általa jobban megismerjük Megváltónk személyét és mélyebb kapcsolatba kerülünk vele.

Ebből az okból tanulmányozzuk tehát jelen negyedévben Isten szentélyének témakörét, úgy a földi jelképet, mint az eredeti, mennyei szentélyt.

Martin Pröbstle Ausztriában él feleségével Marianne-nal és két fiukkal, Max-szal és Jonathannal. A héber nyelv professzora az ausztriai Bogenhofen Főiskolán.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: