BÁTORÍTSUK EGYMÁST SZERETETBEN!

„És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett” (Zsid 10:24).

Miközben Zsid 10:23 verse az egyén magatartására összpontosít, a következő vers a hívők közösségéről szól. Nem egyedül járunk a kereszténység útján. Következetesen kell ügyelnünk egymásra.

Hagyományosan a keresztény magatartás eleme, amire felhív az Ige, hogy szeressük egymást (Jn 13:34-35; Gal 5:13). A szeretet azonban nem jön létre csak úgy magától, természetesen. Az „ügyeljünk egymásra” kifejezés összpontosított, gondos odafigyelést jelent. Arra buzdít Isten, hogy figyeljünk oda hittestvéreinkre és találjuk meg a módját, hogyan bátoríthatjuk egymást a szeretetre és a jó cselekedetekre. Sajnos könnyebb izgatni és ellenséges érzéseket kelteni, mint keresztény szeretetre ösztönözni, nem igaz?

Összpontosítsuk tehát erőinket arra, hogy közösségünk javát szolgáljuk! Mert ha szeretettel motiválunk, a többiek sem tehetnek mást, mint hogy szeretettel és jó cselekedetekkel válaszoljanak.

Olvassuk el Zsid 10:24-25 szakaszát! Milyen kapcsolat van a szeretet és a jó cselekedet meg a keresztény gyülekezetek között?

A zsidókhoz írt levél egyik hangsúlyos gondolata, hogy a keresztény összejöveteleken is szeretetet kell tanúsítani egymás iránt. Ha valaki nem megy el az istentiszteletre, hogyan tud eleget tenni Krisztus szeretetparancsának? Némelyek úgy gondolják, hogy jó okuk van a távolmaradásra. A zsidókhoz írt levél azonban érinti ezt az érzékeny témát, és arra figyelmeztet, hogy talán éppen a közönyösségük tartja az ilyen embereket távol. Aki akarja, mindig találhat okot arra, hogy kerülje a gyülekezetet és a keresztények összejöveteleit. Ezek az okok azonban mind eltörpülnek amellett, hogy ha ott vagyunk, áldást jelenthetünk mások számára! Annál nagyobb szükség van ilyen magatartásra, minél inkább közeledünk Krisztus visszajövetelének napjához. Zsid 10:19-25 szakaszának elején az író bátorítja a hívőket, hogy közeledjenek Istenhez a mennyei szentélyben, a végén pedig az Úr napjának közeledtére emlékeztet. A hétköznapi keresztény életmódra Krisztus visszajövetele a legfőbb motiváció.

A gyülekezetben kit akarsz bátorítani szavaiddal, tetteiddel vagy puszta jelenléteddel? Ha kitartóan törekszel rá, nagy változást vihetsz végbe emberek életében, miközben te magad is áldásokat nyersz!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: