BIZTOS HIT

Olvassuk el ismét Zsid 10:19-25 verseit! Egy téma újra és újra felbukkan a szakaszban, ez pedig a bizalom, a bizonyosság. A 19. versben szereplő „bizalom” szó félelem nélküli elszántságra, bátorságra utal, aminek az Újszövetség szerint az Istennel való új kapcsolatunkat kell jellemeznie.

A szó eredetileg azt fejezi ki, hogy valaki nyíltan, kertelés nélkül beszél. Ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy imáink által szabadon közeledhetünk az Atyához. Ha ez a fajta nyíltság jellemzi az Istennel való kapcsolatunkat, örömteli bizonyosságunk lesz. Bizalmunk alapja és tárgya pedig, hogy van Főpapunk a mennyben, aki által Isten színe elé juthatunk. Ezt a nyitott utat pedig semmi nem korlátozza vagy akadályozza, csak saját rossz hozzáállásunk vagy helytelen döntéseink. Isten meghív a mennyei szentélybe.

Vajon honnan származik ez a bizonyosság? Nem tőlünk ered, hanem akkor alakul ki bennünk, ha felismerjük, hogy Jézus a vére által biztosított lehetőséget Isten elé járulni.

A zsidókhoz írt levél más versei is említik a bizonyosságot (Zsid 3:6, 14; 4:16; 6:11; 11:1). Milyen az a bizonyosság, amiről itt olvashatunk?

Ez a bizonyosság nem önmagunkból ered, hanem abból, hogy Krisztusban bízunk. A feltételek nem attól függnek, hogy kik vagyunk, hanem attól, hogy ki a Közbejárónk. Érdekes módon ezekben az igékben nincs arról szó, hogy a hívők a hit teljességénél és a reménység bizonyosságánál kevesebbel rendelkeznének (Zsid 6:11, 10:22). A Jézus halála által megnyílt új út kétségtelenül teljes bizonyosságot ad. Ennél kevesebbel nem számol az Ige.

A keresztény bizonyosság elérésének kétféle módja van. Az egyik maga a hit (Ef 3:12), a másik pedig a másokért végzett hűséges szolgálat (1Tim 3:13). Mindkét szempont elengedhetetlenül fontos. A zsidókhoz írt levélben is kéz a kézben jár a hit bizonyossága és a buzdítás, hogy a keresztények a gyakorlatban is éljék meg hitüket. A keresztény sosem választhatja szét gyakorlati életét és hitvallását.

Milyen dolgok nehezítik fizikai, lelki, érzelmi életünkben, hogy teljes hittel bízzunk Isten jóakaratában? Hogyan óvhatjuk meg magunkat az akadályok képezte veszélytől, ill. hogyan kezelhetjük a kétségeket?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: