TISZTÁN ÉS ŐSZINTÉN

Zsid 10:22 verse szerint milyen feltételekkel közeledhetünk a mennyei szentélyhez, ahol Isten királyi széke van?

E bibliaszöveg alapján a hívőknek négy feltételt kell teljesíteniük, amikor Istenhez fordulnak:

1. Őszinte szívvel járuljunk hozzá. A szív egész benső világunkat jelenti: gondolatainkat, indítékainkat, érzelmeinket, akaratunkat, jellemünket. Isten azt akarja, hogy őszinték legyünk. A szívünk azonban csak akkor lehet őszinte, ha megtisztult. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletesek volnánk, hanem törekszünk a krisztusi jellem kialakítására.

2. A hit teljességével jöjjünk. Amint a tegnapi tanulmányban láttuk, nincs okunk kételkedni abban, hogy bebocsátást nyerünk Isten színe elé.

3. Jöjjünk úgy, mint akiknek szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. A szív megtisztítása (eredetiben „meghintéssel való tisztítása”) arra a szertartásra utal vissza, amikor a pusztában felállított szent sátorban a papok vérrel hintették meg az embereket (2Móz 24:8; 3Móz 8:23). Ettől rituális értelemben ugyan megtisztultak, de lelkiismeretük még nem lett tiszta (Zsid 9:9, 13). Az igazi, a mennyei szentélyben azonban Krisztus vére által a lelkiismeretünk is megtisztul (Zsid 9:14). Ez a megtisztulás jelképezi a bűnbánó bűnös megigazítását. Igen, lehet tiszta lelkiismeretünk, mert bocsánatot nyertünk.

4. Jöjjünk úgy, hogy testünket is megmostuk tiszta vízzel. Ez úgy hangzik, mintha a keresztségre utalna, de magyarázhatjuk lelki értelemben is: „a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje” (Ef 5:26, új prot. ford.).

Jak 4:7-8 verseiben az apostol levele olvasói „kétszívű” magatartásával küzd. Úgy tűnik, már nem ragaszkodnak maradéktalanul Istenhez. Megalkuvók lettek, közvetlen veszélynek kitéve magukat. Jakab szóhasználata a szentélyszolgálattal kapcsolatos rituális megtisztulásra utal vissza. A szentély fogalomköréhez tartozik, hogy csak megtisztulás után lehet Isten elé járulni.

Világosan kell látni, hogy egyedül Isten képes megtisztítani a szívünket. Milyen fájdalmas döntéseket kell meghozni, hogy Isten kegyelme munkálkodhasson az életünkben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: