TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. „Miért engedte meg Isten a bűnt?” c. fejezete, 7-17. o.

„…olyan valaki jött ebbe a világba, aki tökéletesen mutatta be az Atyát, akinek jelleme és cselekedetei megcáfolták Sátán Istenről hirdetett hamis állításait. Sátán saját tulajdonságaival vádolta Istent. Krisztusban viszont megláthatta Isten valóságos jellemét, vagyis egy együtt érző, irgalmas Atyát, aki nem azt kívánja, hogy bárki is elvesszen, hanem mindnyájan hozzá jöjjenek bűnbánattal és örök életet nyerjenek” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 1. köt. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 240. o.).

„Az volt Krisztus küldetése, amit csak homályosan értünk és alig tudunk felfogni, hogy leereszkedjen Isten trónjáról a Golgota keresztjének titokzatos oltárára. Amint ennek igazsága egyre inkább feltárul értelmünk előtt, meglátjuk, hogy Krisztus áldozatában találjuk a szeretet missziójának minden késztetését és elvét” (Ellen G. White: In Heavenly Places. 319. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Időzzünk el annál a gondolatnál, hogy mire a nagy küzdelem véget ér, a világegyetemben minden értelmes lény elismeri – beleértve Sátánt és az elveszetteket is —, hogy Isten minden szempontból igazságosan és tisztességesen kezelte a bűnt és a lázadást. Még ha nehéz is ezt valóban megérteni, mit tudhatunk meg belőle Isten jelleméről? Milyen tanítás rejlik benne az erkölcsi szabadság valóságáról és arról, hogy mennyire szent és fontos a szabadság az Isten által teremtett világegyetemben?

2) Sok keresztény tagadja Sátán létezését, babonaságnak tartja. Úgy gondolják, hogy csak primitív emberek hisznek benne, akik így akarnak magyarázatot adni a világban tapasztalható bűnre és szenvedésre. Gondoljunk bele, hogy ez mennyire megtévesztő! Nehéz elképzelni, hogyan tagadhatja a kereszténység annak a hatalomnak a létezését, akiről az egész Biblia, főként pedig az Újszövetség valóságos lényként beszél. Ennek alapján tehát mennyire hatott az egyházakra a modernizmus és az elvilágiasodás lelkülete, irányvonala? Ha Sátán nem létezne, mit mondhatnánk a nagy küzdelem témájáról?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: