KOZMIKUS LÁTVÁNYOSSÁG

Jézus hegyi beszédében olvassuk az emlékezetes szavakat: „Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5:16). E kijelentésében Jézus egy olyan alapelvet közöl, ami bár könnyen félreértelmezhető, mindenütt megtalálható a Bibliában: tetteinkkel vagy dicsőítjük Isten nevét, vagy szégyent hozunk rá.

Olvassuk el Ez 36:23-27 szakaszát! Miként akarta igazolni Isten a nevét az ókori Izráelben?

E versekben olvashatjuk az új szövetség egyik klasszikus összefoglalását. Isten drámai méretű átalakulást akar munkálni népe körében. Megtisztítja őket (25. vers), új szívet és új lelket ad beléjük (26. vers), hogy szent néppé legyenek és Isten parancsolatai szerint járjanak. Meg akarja igazítani és szentelni a hívőket, akik életükkel fogják tisztelni azért, amilyen Ő és mindazért, amit tesz (23. vers).

Isten jellemének igazolása során, ami az egész világegyetem előtt zajlik, természetesen Jézus kereszthalála volt a döntő esemény. „Sátán látta, hogy álruhája szétszakadt. Mesterkedése feltárult az el nem bukott angyalok előtt és a mennyei világegyetem előtt. Gyilkosként mutatta meg magát. Isten Fia vérének a kiontásával kiszakította magát a mennyei lények rokonszenvéből” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 669. o.).

Ugyanakkor Krisztus újszövetségi követőiről ezt írja Pál apostol: „látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek” (1Kor 4:9). Vagyis tetteinknek nemcsak a többi ember a tanúja, hanem a mennyei értelmes lények is. Vajon milyen az életünk bizonysága? Megismertethetjük Isten sokféle bölcsességét „a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal” (Ef 3:10), vagy pedig szégyent és gyalázatot hozunk az Úr nevére, miközben szánkkal valljuk, hogy Őt szolgáljuk.

Az életünk vajon milyen látványosság más emberek, ill. az angyalok szemében? Valóban Istent dicsőítjük tetteinkkel, vagy engedjük, hogy Sátán győzzön? Különösen azért érdemes átgondolni ezt a kérdést, mert Jézus követőinek valljuk magunkat!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: