IGAZOLÁS A KERESZTEN

Isten már a kezdet kezdetétől fogva nem hagyott kétséget az iránt, hogy visszautasítja Sátán vádjait, nyilvánvalóvá teszi végtelen szeretetét és igazságosságát. Igazsága büntetést követel az emberiség bűneiért. Szeretete viszont az egész emberiséggel igyekszik helyreállítani közösségét. Hogyan bizonyíthatja mindkét tulajdonságát?

Hogyan mutatta be Isten a szeretetét és az igazságát is (Róm 3:21-26; 1Jn 4:10)?

Isten szeretetteljes és igazságos jelleme a maga valójában Krisztus halálakor lett nyilvánvaló. Isten annyira szeret, hogy elküldte Fiát engesztelő áldozatul a mi vétkeinkért (Jn 3:16; 1Jn 4:10). Ő maga fizetett meg a törvény áthágásáért, ezzel bizonyította igazságosságát. A törvény követeléseinek eleget kellett tenni, ami meg is történt a kereszten – Jézus személyében.

Az igazság e tette által Isten képes volt kegyelmét és szeretetét egyaránt bizonyítani, hiszen Jézus halála helyettes áldozat volt. Értünk és helyettünk halt meg, hogy nekünk ne kelljen a halállal szembesülni. Ez az evangélium csodálatos áldása, hogy Isten maga hordozza el a büntetést, amit igazsága megkövetel és ami jogosan bennünket sújtana.

Róm 3:21-26 a Biblia egyik gyöngyszeme Isten igazságossága és Jézus Krisztus megváltói munkája témájában. Krisztus áldozati halála bizonyította Isten igazságát, „hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való” (Róm 3:26).

Krisztus halálához ismét a szentély jelképrendszere biztosítja a keretet. Az elmúlt hetekben láthattuk, hogy halála tökéletes helyettes áldozat (Róm 3:25). Egyszóval, az Ó- és Újszövetség egyaránt bizonyítja, hogy Krisztus küldetésének előképe volt a földi szentélyszolgálat.

„Az el nem bukott világok mélységes érdeklődéssel figyelték, felkel-e az Úr, hogy elsöpörje a föld lakóit… De Isten, ahelyett, hogy elpusztította volna a világot, elküldte Fiát, hogy megmentse azt… A válság mélypontján, amikor Sátán már-már diadalmaskodott, Isten Fia eljött az isteni kegyelem üzenetével” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 27-28. o.). Mit árul el ez az idézet Isten jelleméről?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: