A VÁDAK

Miután Sátán levettetett a mennyből, igyekezett rossz fényben feltüntetni és rágalmazni Isten jellemét. Ezt tette az Édenben (1Móz 3:1-5), az első földi „szentélyben” is. A mennyei szentélyben megfogant lázadást lehozta magával az Éden földi szentélyébe. Miután beszélgetést kezdeményezett Évával a kígyó által, egyértelműen elültette az asszony szívébe azt a gondolatot, hogy Isten megfosztja őket valami jótól, visszatart tőlük olyasmit, ami pedig az övék lehetne. Ezzel, ha még alattomban is, de befeketítette előttük az Úr jellemét.

Ádám és Éva bűne következtében Sátán ideiglenesen e föld fejedelmévé lett. Egyes bibliaszövegek azt sugallják, hogy ismét bejárása volt a mennyei udvarokba, de már mint „e világ fejedelme” (Jn 12:31), aki tolvajként bitorolja a földet, ami nem az övé.

Hogyan bontják ki a nagy küzdelem folyamatát Jób 1:6-12 és Zak 3:1-5 szakaszai?

­Ezek az igék bepillantást engednek a nagy küzdelem mennyei oldalára. Sátán merő önzésként állítja be Jób igaz életét: ha jó vagyok, akkor Isten megáld. A következtetés tehát az, hogy Jób nem azért szolgálja Istent, mert az Úr méltó rá, hanem mert jól felfogott érdekei ezt kívánják. Tehát ha egyszer kiderül, hogy Isten szolgálatáért nem jár áldás, Jób el fogja hagyni hitét. Jósua főpap (újabb szentély motívum) és más személyek esetével kapcsolatban a következőt olvashatjuk (lásd Jel 12:10): „Sátán… vádolja Isten gyermekeit, és a lehető legreménytelenebbnek mutatja be ügyüket. Az Úr elé tárja bűneiket, fogyatékosságaikat” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 112. o.).

A valódi kérdés mindként esetben Isten igazságossága. A vádak mögött az a gondolat húzódik meg, hogy vajon igaz és igazságos-e minden eljárásában Isten. A jellemének kell kiállni a próbát. Igazságos-e, hogy megmenti a bűnöst? Igazságos-e, amikor igaznak nevezi, aki nem az? Ha igazságos, meg kell büntetnie mindenkit, aki nem igaz; ha pedig kegyelmes, megbocsátást kell tanúsítania. Hogyan lehetne mindkét tulajdonság egyszerre igaz az Úrra?

Milyen sors várna ránk, ha Isten egyszerűen csak igazságos lenne? Miért érdemelnénk ezt meg?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: