Az Isten jelleme körüli kozmikus küzdelem

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 1:6-12; Ézsaiás 14:12-15; Ezékiel 28:12-17;

36:23-27; Zakariás 3:1-5; 2Timóteus 4:8; 1János 4:10

„És hallám, hogy más az oltárról ezt mondja vala: Jól van Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid” (Jel 16:7).

A hetednapi adventisták „a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem” bibliai tételének hátterén értelmezik a valóságot. Filozófiai fogalommal élve ez a metanarratíva, a nagy, mindenen átívelő történet, ami a világunkat és annak eseményeit érintő kérdésekre kínál magyarázatot.

E küzdelem központi eleme a szentély, amely – mint láthattuk – kezdettől a végig újra és újra előfordul a megváltás történetében, azaz az emberiség Jézus halála által történő megváltásában. Helyesen értelmezve a szentély üzenete segít Isten jellemét is megismerni, amit Sátán már a nagy küzdelem mennyei kitörése óta támad.

Ezen a héten a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem néhány mérföldkövét fogjuk tanulmányozni, amelyek megvilágítják az igazságot Isten jellemével kapcsolatosan, valamint leleplezik Sátán hazugságait.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: