TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. A következő fejezetekből többet megtudhatunk a hármas angyali üzenetről. Az első angyal üzenetéről: „A hajnal hírnökei” (268-283. o.); „Egy amerikai reformátor” (284-306. o.); „A sötétségen átsugárzó fény” (307-316. o.); „A nagy vallási ébredés” (317-334. o.). A második angyal üzenetéről: „A beteljesedett próféciák” (350-365. o.); „Mi a szentély?” (366-377. o.); „A szentek szentjében” (378-385. o.). A harmadik angyal üzenetéről: „Isten változhatatlan törvénye” (386-401. o.); „Egy reformációs munka” (402-410. o.).

„Minden hitvalló keresztény közül a hetednapi adventistáknak kellene elöl járniuk abban, hogy bemutassák Jézust a világnak. A harmadik angyal üzenete a szombat igazságának hirdetésére szólít fel. Ezt az igazságot az üzenetben szereplő többi fontos igazsággal együtt hirdetnünk kell; de mindennek középpontját, Jézus Krisztust nem szabad kihagyni bizonyságtételünkből. A kegyelem és az igazság Krisztus keresztjénél találkozik, igazság és békesség csókolgatják egymást. A bűnösök tekintetét a Golgotára kell irányítani, hogy egyszerű gyermeki hittel bízzanak a Megváltó érdemeiben, igazságát elfogadva, kegyelmére hagyatkozva” (Ellen G. White: Gospel Workers. 156-157. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) A figyelmeztetéseknek fontos szerepük van a mai társadalomban és az emberi kapcsolatokban, a legtöbb esetben az érintettek javát szolgálják. Hogyan tudjuk úgy bemutatni a hármas angyali üzenet vészterhes figyelmeztetéseit, hogy azokból az emberek megértsék a bennük rejlő reménységet?

2) Az adventista tantételek egyike sem állna meg, ha az evolúció elmélete húzódna meg mögöttük. Egy meggyőződéses ateista szavai szerint az evolúció olyan „sav”, ami szétmar mindent, amihez csak hozzáér. Különösképpen igaz ez Jelenések 14. fejezete hármas angyali üzenetére, amelynek központi témája a teremtés és a megváltás – két olyan igazság, amit cáfolni igyekszik az evolúcióelmélet, még annak teista változata is. Miért nem engedhetjük, hogy az evolúció áltudománya beszivárogjon egyházunk tanításaiba?

3) A Hetednapi Adventista Egyház számára a hármas angyali üzenet értékes fénysugár, magában rejti a végidei üzenetet, aminek hirdetésére Isten elhívott. A tagok többsége nyilván hallott már erről az üzenetről, de talán felmerülnek bennük kérdések valódi jelentésével kapcsolatosan. Hogyan tudnánk röviden összefoglalni Isten végidei felhívásának lényegét és annak gyakorlati alkalmazását, ill. következményeit?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: