A SZENTEK BÉKESSÉGES TŰRÉSE

A jelenések könyvében a második és harmadik angyal üzenete azokat figyelmezteti, akik nem hallgatnak az első angyal üzenetének felhívására. Aki megmarad a rossz úton, azt sújtja az utolsó hét csapás, „Isten haragjának bora”, ami a Babilonban maradókra kitöltetik.

A Biblia szóhasználatában Babilon az Isten ellen lázadókat jelöli (1Móz 11:1-9; Jeremiás 50- 51. fej.). Babilon, Isten népének ellensége arrogánsan az Úr helyére tör. Az Újtestamentum korában, ha Rómára akartak utalni, rejtjelesen a Babilon elnevezést használták (1Pt 5:13). A jelenések könyvében Babilon a parázna nő képében az Istennel szembenálló vallási-politikai hatalmat jelképezi, ami világuralomra tör. Jel 13:15-17 szakasza „a babiloni válságról” szól, amikor a 13. fejezetben fenevadként ábrázolt hatalmak erejüket egyesítve üldözik Isten maradék népét. Babilon tehát a hitüktől elhajló egyházak és a korrupt politikai hatalmak végidei szövetségét jelképezi. A három angyal üzenete kihívja Isten gyermekeit, akik még Babilonban vannak, hogy fussanak ki onnan és csatlakozzanak Isten látható, hűséges, maradék népéhez a vég idején (Jel 18:4-5). Babilonban még mindig van hűséges maradék, akiknek hallaniuk kell a hetednapi adventisták végidőre szóló üzenetét. Ahogy a tegnapi tanulmányban is láthattuk, Jel 14:12 egyértelműen meghatározza, kik tartoznak Isten hűséges maradék népéhez. A szentek „állhatatossága” vagy „békességes tűrése” nem arra utal, hogy tétlenül tűrik az ellenük irányuló támadásokat, hanem arra, hogy kitartóan várják Jézus Krisztust. A hívők nemcsak megtartják a parancsolatokat, de hirdetik is azokat a világnak.

A „Jézus hite” kifejezés egyrészt a hívők Jézusba vetett bizalmára utal, másrészt Jézus hűségére, ahogyan átvezeti népét a nehézségeken. A harmadik angyal üzenetének záró gondolata Krisztusra irányítja tekintetünket. Érdemei és hűsége által népe képes kitartani és engedelmeskedni parancsolatainak. „Többen írtak nekem arról tudakozódván, hogy a hit általi megigazulás üzenete megegyezik-e a harmadik angyal üzenetével. Azt válaszoltam: igen, az a harmadik angyal üzenetének igazsága” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 1. köt. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 342. o.).

Isten minden parancsolata különösen fontos a végső válság idején, Ellen G. White mégis azt írja, hogy a hit általi megigazulás a harmadik angyal üzenetének igazsága. Ezek szerint tehát miért kell legfőképpen Jézusra és az Ő érdemeire hagyatkozni az üdvösséget illetően, mint ami átsegít a nehézségeken?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: