Prófétai üzenetünk

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 7:11; 11:1-9; Jeremiás 50; 51;

Dániel 12:4-9; Jelenések 10; 11:17-18; 13; 14

„És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangyéliomot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait” (Jel 14:6-7).

A Dániel 7. és 8. fejezetében található üzenet az ítéletről közvetlenül kapcsolódik a nagy küzdelem jeleneteihez A jelenések könyve 12-14. fejezeteiben. Itt olvashatjuk a hármas angyali üzenetet, benne a teremtés, az ítélet és az evangélium témáival (Jel 14:6-12). Ezek az igék Isten utolsó üzenetét közvetítik, sürgetve, hogy készüljünk Jézus második eljövetelére.

Az első angyal üzenete valóban „örökkévaló evangélium”, hiszen ugyanazt az igazságot hirdeti, amit az apostolok is prédikáltak: „e hiábavalóktól az élő Istenhez térjetek, ki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat” (ApCsel 14:15, vö. ApCsel 4:24). Az üzenet jelentőségét az is kiemeli, hogy az evangélium szó csak itt fordul elő A jelenések könyvében. A végidei események hirdetésekor meg kell győződnünk róla, hogy mindig az evangélium áll annak középpontjában.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: