TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. „Mi a szentély?” és „A szentek szentjében” c. fejezetek, 366-384. o.

Dán 9:24-27 verse a 70 hét kezdetét a „Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől” keltezi (Dán 9:25). Ezsdrás könyve három rendeletről beszél, amelyek Jeruzsálemre és a templomra vonatkoznak, de csak a harmadik járt igazi eredménnyel (Ezsd 7:12-26). A perzsa király, I. Artaxerxész Kr. e. 457-ben rendeletben adott utasítást rá, hogy építsék újra a templomot és Jeruzsálemet, ez utóbbit politikai és közigazgatási központtá téve (Ezsd 7:25-26). A Biblia szerint csak ezt a rendeletet követte hálaadás. Dicsőítették Istent azért, mert indította a király szívét (Ezsd 7:27-28). Továbbá csak úgy érkezünk el Krisztusig, a Messiás Fejedelemig, ha Kr. e. 457-hez hozzáadunk 70 hetet, vagyis 490 évet (Dán 9:25-27). Tehát a 70 hétről szóló prófécia mutat rá arra a konkrét eseményre, amitől számíthatjuk a 2300 este és reggel kezdetét. Ez az időszak Kr. e. 457-ben kezdődött, majd 2300 év múlva, 1844-ben zárult.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Tanulmányozzuk még részletesebben Dán 8:14 és 9:24-27 szakaszait, valamint a közöttük lévő összefüggéseket! Mit árul el Dán 8:14 jelentőségéről, hogy szorosan kapcsolódik Dán 9:24-27 meghatározó próféciájához?

2) „A szentély és a vizsgálati ítélet tanát Isten népének jól kell ismernie. Mindannyiunknak tudnunk kell, hogy nagy Főpapunknak mi a tisztsége és munkája. Különben soha nem lesz olyan hitünk, amilyenre most van szükség, és soha nem fogjuk tudni betölteni azt a helyet, amelyet Isten nekünk szán” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 435. o.).

3) Dániel 7. és 8. fejezetének jövendölései a kis szarvra mutatva csakis Rómára utalnak, nem a kommunizmusra (ahogy némelyek korábban gondolták) és nem az iszlámra (ahogy egyesek ma képzelik). Hogyan maradhatunk hűségesek hitünkhöz anélkül, hogy szükségtelen sebeket okoznánk másoknak? Miért kell világosan kifejezni, hogy itt a rendszer ad aggodalomra okot, nem pedig az egyes emberek?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: