DÁNIEL 8. ÉS 9. FEJEZETE

A Dán 8:13 versében szereplő kérdésben a héber házon, „látomás” szó Dán 8:3-11 egész próféciájára utal (lásd Dán 8:1-2, 13, 15), Médó-Perzsiától (kos), Görögországon át (kecskebak) egészen Róma pápai korszakáig (kis szarv). A hosszát 2300 estében és reggelben határozza meg az angyal. Ezt úgy kell érteni, hogy a Méd-Perzsa Birodalomtól kezdve egészen a végidőkig ívelő időtartamról van szó. A szöveg ismételten hangsúlyozza, hogy a látomás „az utolsó időre szól” (17. vers, vö. 19. vers) és „sok napra való” (26. vers). Az időszak nagyságára való tekintettel a 2300 nap semmiképpen nem lehet elég hosszú ahhoz, hogy lefedje a látomás egész ívét, ezért Ez 4:5-6 és 4Móz 14:34 alapján az egy nap=egy év elvet kell alkalmaznunk magyarázatánál.

A kérdés azonban továbbra is megmarad: mikor kezdődött a 2300 éves időszak?

A bibliakutatók – zsidó és keresztény tudósok egyaránt – szoros kapcsolatot látnak Dán 8:14 és Dán 9:24-27 versei között, amelyet régóta úgy tartanak számon, mint a Messiás, Jézus eljövetelére mutató nagy próféciát.

Mi történik Dán 9:24-27 szakaszában? Hogyan kapcsolódik ez Dán 8:14 verséhez?

Habár a látomás megnevezés (házon) az egész 8. fejezet átfogó próféciájára utal, egy másik szót is olvashatunk az eredetiben, ami szintén látomást jelent, ez pedig a mareh. Ezzel a szóval a Dán 8:26 versének 2300 estére és reggelre vonatkozó jövendölésére mutat az Ige, ez volt az, amit Dániel nem értett (Dán 8:27). Az angyal minden mást megmagyarázott neki.

Néhány évvel később ugyanez az angyal, Gábriel ismét megjelent Dánielnek, hogy üzenete által a próféta megérthesse a 2300 napról szóló látomást (mareh) (Dán 9:23). A 70 hétre vonatkozó jövendölés segít megértenünk Dán 8:14 prófétai időszakát. A Dán 9:24 verse elején szereplő „szabatott” kifejezés konkrétan utal arra, hogy a 70 hét a 2300 napos, hosszabb idő egy szakaszát jelenti. Tehát a 70 hétre utaló rész Dán 8:14 versének hosszabb, 2300 napos időszakából „szabatott” le. Így kapjuk meg annak a próféciának a kiindulási pontját, amiről Dán 8:14 ír. (A további részleteket lásd a holnapi tanulmányban!)


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: