AZ ENGESZTELÉS NAPJA DÁNIEL 8. FEJEZETÉBEN

A kis szarv hatalom támadása Isten mennyei szentélye és népe ellen irányul. Vajon mit tartogat számukra a jövő? Ezt a kérdést teszi fel Dán 8:13 verse. A szentélyt és Isten népét csakis az engesztelés napja helyezheti vissza méltó helyére, mint ahogyan igazolhatja Isten eljárásait is. A válasz tehát Dán 8:14 versében feltétlenül egy engesztelési napi eseményt jelöl. Tény, hogy az engesztelési nap az egyetlen olyan rituális alkalom, amelynek történéseiben szintén megtaláljuk a Dániel 8. fejezete látomásának csúcspontján említett főbb elemeket: a szentély képét, a szenthely és a nép megtisztítását, az ítéletet és a teremtést.

Dániel 8. fejezetében vannak konkrét kifejezések is, amelyek az engesztelési napra utalnak. A kis szarv szándékos „lázadást” követ el (Dán 8:12-13). Ez a kifejezés előfordul 3Móz 16:16, 21 verseiben is, és szándékos bűnt jelent, amitől a szentély csak az engesztelés napján tisztul meg. A „szent” (qódesh) szó egyértelműen összekapcsolja Dán 8:14 versét 3Mózes 16. fejezetével, ahol ez a szó a szentek szentjét jelöli (3Móz 16:2-3, 16-17, 20, 23, 27, 33). Szintén az engesztelési napra utal a „szent” (szenthely) helyreállítása, amikor megtisztul a lázadástól (3Móz 16:16). A kos és a kecskebak jelképének használata is az engesztelési napra emlékeztet (3Móz 16:5), mint ahogy egy későbbi igeversben a „szőrös kecskebak” elnevezés (Dán 8:21) az engesztelési nappal kapcsolatban a két kecskebakra vonatkoztatva.

A kis szarv vallási harcának Isten közbelépése vet véget a végidei engesztelési nap keretében. A rettegésnek vége, és úgy Isten népe, mint az igaz istentisztelet, valamint a szentély visszanyeri méltó helyét, végeredményben pedig minden Istent igazolja. Amint az ókori engesztelési napokon az Úr bemutatta, hogy cselekedetében és ítéletében igazságos, megbocsát a hűségeseknek, de megítéli a hűtleneket, lázadókat, úgy fogja a végidei engesztelési napon bizonyítani igazságosságát az üdvözítésben és a büntetésben.

Még sok egyebet tanulhatunk Dán 8:14 verséből, de azt mindenképpen ki kell emelni, hogy az Úr hosszú évszázadok alatt sem feledkezett meg ígéreteiről. Megbüntet majd minden gonoszt és megjutalmazza szentjeit. Hogyan tanulhatunk meg ezekbe az ígéretekbe kapaszkodni, főként a nehéz próbák idején? Hiszen máskülönben milyen reménységünk lehet?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: