A SZENTÉLY HELYREÁLLÍTÁSA

Mi történik a 2300 este és reggel eltelte után (Dán 8:14)?

Az „este és reggel” kifejezés egy napot jelöl, a teremtéstörténet leírásának szóhasználatát tükrözve (1Móz 1:5, 8 stb.). Itt azt sejteti, hogy teremtői hatalmával Isten megállítja a kis szarv és serege romboló tevékenységét. A Teremtő változtat a helyzeten, amire Dán 8:13 versének kérdése is kérte.

„Kétezer-háromszáz este és reggel, azután a szentély visszanyeri igazi rendeltetését (megtisztíttatik)” — így is olvasható a 14. vers. A héber zdq [cádak] (helyreállítani) szóval rokon értelmű kifejezések vizsgálata három fő jelentéstartalmat mutat: a kapcsolatok helyreállítása (Ézs 10:22); a kultikus értelemben vett megtisztítás (Jób 4:17; 25:4); jogi értelemben pedig igazolás (Jób 34:5). Ezt az igét használja a Biblia Isten ítéletére is, amikor az ártatlant igazolja, igaznak nyilvánítja (1Kir 8:32; Ézs 50:8). Dán 8:14 versében szerepel a „szent” szó (a fordításban gyakran „szentély”), ez viszont másutt a szent népet is jelöli (Dán 12:7). A 7. fejezethez hasonlóan Dán 8:24 is világossá teszi, hogy Isten szent népét támadja meg a kis szarv hatalom.

Tehát a „szent” (vagy a „szentély”) helyreállítása (megtisztítása) Dán 8:14 versében magában foglalja a megoldást az előzőekben említett problémák összességére. Isten nemcsak a kis szarv hatalomra mond ítéletet, hanem a szentélyt is megtisztítja, míg népe, valamint szentélye elnyeri méltó helyét. Ennek párhuzamát megtaláljuk a földi engesztelési napok történéseiben (3Móz 16:20, 30).

Dániel 8. fejezetében a helyreállítás munkája megfelel a 7. fejezet isteni ítéletének, ami a szenteknek kedvez, ellenben a kis szarv hatalomra lesújt.

A világnak tudnia kell, hogy eljön az igazság és az ítélet Dán 8:14 jövendölése szerint, ezért itt az idő elfogadni a Jézus által felkínált megváltást!

Olvassuk el Jel 14:6-7 verseit! Hogyan kapcsolódik ez a rész Dániel 7. fejezetének ítéletéhez és a szentély megtisztításához, amiről a 8. fejezet ír?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: