A KIS SZARV

olvassuk el Dániel 8. fejezetét, különös figyelmet fordítva a 9-14. és a 23-25. versekre! Mi ellen törekszik a kis szarv?

A szarvval jelképezett hatalom a „sereg fejedelmének” imádatát bolygatja meg (11. vers, vö. Józs 5:13-15). Elveszi tőle (Dán 8:11-12) „a mindennapi áldozatot” – héberül támid. Ezt a szót az Ószövetség újra és újra a földi szentélyben bemutatott, naponkénti áldozatra használja. A szentélyben a mindennapi áldozat szolgálatait a pap – gyakran a főpap – végezte. Ezek szerint a szarvval jelképezett hatalom a (fő)pap szerepének megszerzésére törekedett, ill. arra, hogy saját hamis „seregét” vezesse és elvegye „a mindennapi áldozatot”. A prófécia összefüggéseit figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy a római pápaság korában Krisztus főpapi szolgálatát érte támadás.

A szarvval jelképezett hatalom tehát a mennyei Főpap feladatainak megszerzésére törekszik és zavarja Isten imádatát a földön. Úgy lép fel, mintha ő is a „sereg fejedelme” lenne, vallási háborút indít a Mennyei Fejedelem, valamint szentélye és népe ellen. Ezzel Sátán földi eszközévé válik, „nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által” (Dán 8:24). Tevékenysége a két szinten, a földön és a mennyben folyó kozmikus küzdelmet tükrözi.

A kis szarv közvetlenül a kos (Médó-Perzsia) és a kecskebak (Görögország) után tűnik fel, tehát történelmileg Rómával kell azonosítanunk, amely a Méd-Perzsa Birodalom (Dán 8:20) és Görögország (Dán 8:21) után következett. A kis szarv ugyan Róma császári korszakában jelent meg, a nagyobb hangsúly mégis a pápaságra kerül, a látomás főként erre összpontosít.

Amint már korábban említettük, a „mindennapi áldozat” (támid) Krisztus folyamatos, mennyei közbenjáró szolgálatát jelenti, amit főpapként végez (Zsid 7:25; 8:1-2). A kis szarv „elvette tőle a mindennapi áldozatot” (Dán 8:11) — ez a kifejezés a pápaság által bevezetett olyan újításokat takarja, mint a papság közbenjárói szerepe, a miseáldozat, a gyónás, Mária tisztelete, amelyekkel szinte teljesen kitörölte az emberek tudatából, hogy Krisztus a mennyben végzi közbenjáró szolgálatát és mi arra hagyatkozhatunk.

Senki nem mentes eleve attól, hogy Isten szerepében akarna tetszelegni. Hogyan fordulhat elő ez bárkivel, szinte észrevétlenül?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: