FELELŐSSÉGTELJES BIZONYOSSÁG

Olvassuk el Zsolt 96:11-13 verseit! Minek örülhet az egész teremtett világ?

Miért mondaná bárki is, hogy „Bírálj meg engem Uram” (Zsolt 7:9)? Egyszerű okból. Az ítélet ugyanis megváltást jelent: „a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem” (Zsolt 54:3). A 26. zsoltár szívet tépő könyörgés szabadításért és igazolásért. Dávid nagyszerűen kifejezte azt a gondolatot, hogy bíróként Isten mindig hűséges népe oldalán áll, ezért ítélete különösképpen kívánatos (Zsolt 26:1; 35:24; 43:1; 54:3). Az ítélet igazolást jelent.

Veszélyeztetné tehát üdvbizonyosságunkat az advent előtti ítélet? Nem, mert biztos a kimenetele, hiszen igazságot szolgáltat a Felséges Isten szentjeinek (lásd Dán 7:22, új prot. ford.). Isten ítélő munkája megerősíti a bűnbocsánatot és jobban alátámasztja bizonyosságunkat, mivel bűneinket örökre semmissé teszi. Az ítélet valójában annak egy újabb megnyilatkozása, hogy üdvösségünk van. Isten nem az ítélethozatal idején dönti el, hogy elfogad vagy elvet, hanem ekkor véglegesíti a cselekedeteinkben már megmutatkozó választásunkat, hogy igazán elfogadtuk-e Őt vagy sem.

Így a hívő szempontjából az ítélet csak erősíti az üdvbizonyosságot. Még sarkosabban fogalmazva: az ítélet a keresztény üdvbizonyosság tanának szívében helyezkedik el.

Olvassuk el Róm 14:10-12 és 2Kor 5:10 verseit! Hogy hasson az ítélet valóságos volta az életmódunkra?

A Biblia nem tanít olyasmit, hogy a szentek mentességet élveznének az ítélet alól. Bár a szenteket igazolja az ítélet és bűneiket Isten örökre eltörli, az ítélet várása hűséges, felelősségteljes életre sarkall. Az üdvbizonyosság tehát összekapcsolódik az erkölcsös viselkedésre való késztetéssel. Isten olyan sokat tett értünk, ami szeretetet vált ki bennünk, és ezt a szeretetet igyekszünk azzal is kifejezni, hogy hűségesek vagyunk mindenben, amit csak kér tőlünk.

Tegyük fel, hogy egyik hittestvérünk elmondja, mennyire fél Istentől és az ítélettől! Hogyan segíthetünk neki megérteni, hogy az ítélet valójában jó hír? Hogyan segíthetünk, hogy üdvbizonyossága legyen?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: