AMIKOR AZ ÍTÉLET LEZÁRUL

Dániel 7. fejezete szerint milyen eredménnyel zárul az advent előtti ítélet?

Az ítéletből számos jelentős esemény következik:

1) Isten Fiának megkoronáztatása. Jézus „…hatalmat, dicsőséget és országot” kap (Dán 7:14).

2) A szentek öröklik az országot. Az ítélet a szentek javát szolgálja: elnyerik Isten országát (Dán 7:22). Egyértelműen szoros a kapcsolat Isten Fia és a szentek között. Amikor Isten Fia átveszi országát, hívja a szenteket, hogy csatlakozzanak hozzá: országa a gyermekeié is (Dán 7:27). Az ítélet vezet el ahhoz az időhöz, amikor az örökkévaló birodalom Királya ismét együtt lesz népével. Ez a legnagyobb jutalom Jézus és népe számára egyaránt.

3) A lázadók veresége megpecsételődik. Isten népének ellenségei felett elhangzik az ítélet. Miután a szarv hadat indít a szentek ellen, saját maga okozza vesztét, majd örökre elpusztul (Dán 7:25-26).

4) Bebizonyosodik Isten abszolút igazsága. Mivel a mennyei törvényszék által folytatott vizsgálat nyilvános, és az angyalok is részt vesznek az emberek ügyeinek kivizsgálásában, mindenki megbizonyosodhat róla, hogy Isten tettei igazságosak. Ő képes arra, hogy egyszerre legyen szeretetteljes és igazságos. Végül a jelleme igazolást nyer; mindenki el fogja ismerni, hogy Ő az igazság és a szeretet. Az egész eljárás azt támasztja alá, hogy az örökkévalóságon át biztonságos lesz a világegyetem (lásd Zsolt 51:6; Róm 3:4).

Az advent előtti ítélet következtében egyaránt teljesülnek Isten és a hívők reményei. Az Úr meg akarja menteni népét és örökre ki akarja irtani a bűnt, méghozzá úgy, hogy szeretetét és igazságát illetően senkiben ne maradjon kétség. Az emberek vágya, hogy megszabaduljanak a bűntől és a gonoszság minden formájának rabságából, és örökké a szerető Isten jelenlétében élhessenek. Az ítélet tehát biztosítékot nyújt arra, hogy Isten és teremtményei között örökké tartó, bizalmon alapuló kapcsolat lesz.

„A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek – a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig – tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 602. o.).


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: