AZ ÍTÉLET MENETE

Olvassuk el 1Móz 3:8-20 verseit! Mit tesz Isten, mielőtt kijelenti döntését?

A vizsgálati ítélet fogalma biblikus. Isten törvénykezésének részét képezi a kivizsgálás és a kikérdezés szakasza is. Az első példa Mózes első könyve 3. fejezetében található arra, hogy Isten az ítélethirdetés előtt vizsgálódik (1Móz 3:8-19). Káin (1Mózes 4. fej.), Bábel (1Mózes 11. fej.) és Sodoma (1Mózes 18-19. fej.) esetében is hasonló mintát követ. Látjuk, hogy az eljárása olyan, mint amit Izráel bíráitól is megkövetelt: „keress, kutass és szorgalmatosan tudakozódjál” (5Móz 13:14; lásd még 5Móz 19:18).

Egy ügy kivizsgálása gondos mérlegelést és pártatlanságot kíván meg, és gyakran nyilvánosan történik. Isten megengedi, hogy mások is nyomon követhessék, mit tesz. Amikor tehát a felmentő vagy kárhoztató ítéletet kihirdeti, mindenki bizonyos lehet abban, hogy a döntése a legjobb. Pontosan ezért szerepelnek a könyvek a mennyei ítéletben (Dániel 7. fej.). A könyvekre nem Istennek van szüksége, hogy könnyebben emlékezzen, hanem a mennyei lényeknek, akik Istentől eltérően nem mindentudóak.

Mit hoz a szenteknek az ítélet? Dán 7:22

Ellen G. White a következőket írta az ítéletről: „Alázatra és mély önvizsgálatra kellene annak késztetnie az Isten nevét megvallókat, hogy ebben a jelenetben Isten népe szennyes ruhában áll az Úr előtt. Aki az igazságnak engedelmeskedve valóban megtisztítja lelkét, az a legszerényebben vélekedik önmagáról… Ám miközben el kell ismernünk bűnösségünket, Krisztusra kell hagyatkoznunk, mert Ő az, aki megigazít, megszentel és megvált. Mi nem felelhetünk meg Sátán ellenünk felhozott vádjaira. Kizárólag Krisztus képes hathatósan érvelni érdekünkben; el tudja hallgattatni a vádolót, de nem a mi érdemeinkre hivatkozva, hanem az övéire” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 5. köt. 471-472. o.).

Miért olyan jó hír, hogy Isten ítéletet tart? Hogyan világítanak rá erre az iménti gondolatok?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: