Az advent előtti ítélet

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:8-20; Zsoltár 51:6; 96:11-13;

Dániel 7; 2Korinthus 5:10; 2Timóteus 2:19

„Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentei népének; az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik” (Dán 7:27).

Amint A zsidókhoz írt levél is világosan bemutatja, halála és feltámadása után Jézus a munkája egy újabb szakaszát kezdte el. Főpapunk lett a mennyei szentélyben. A Dániel próféta könyve 7. és 8. fejezetében olvasható látomásokból az is kitűnik, hogy a történelem egy bizonyos pontja után Krisztus értünk végzett feladata egy következő részéhez érkezett, az ítélethez. Ezt szoktuk a végidei engesztelés napjának is nevezni, mert a végidőben kerül sor rá, és a földi szentélyben, az engesztelés napján bemutatott szolgálat volt az előképe.

A héten a figyelmünk homlokterében Dániel 7. fejezete áll, amelyben egymás után következő birodalmakról olvashatunk, itt állatok jelképeivel. A sorrend pedig párhuzamos a 2. fejezet felsorolásával: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és Róma.

Tanulmányunk közben látni fogjuk, hogy az ítélet jó hír, hiszen az Úr Isten a népéért munkálkodik. Értünk végzi az ítélet munkáját a figyelő világegyetem előtt, és belépést biztosít Krisztus örök országába, ahol az Úr követőinek minden reménye beteljesedik.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: