TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Fordulj el attól, amit Sátán mond, ne tégy semmit akarata szerint! Állj Jézus oldalán, sajátítsd el annak a tulajdonságait, aki minden finom, gyöngéd érzés forrása, aki magáévá tudja tenni a fájó szívűek, a szenvedők ügyét! Akinek sok bocsáttatott meg, az nagyon szeret. Jézus együtt érző Közbenjáró, könyörülő és hű Főpap. A mennyei Felség, a dicsőség Királya úgy tekint a Sátán kísértéseinek kitett, halandó emberre, mint aki szintén tapasztalta az ellenség cselvetéseinek erejét” (Ellen G. White: Christian Education. 160. o.).

„A lelkiismeret felszabadulhat a vád alól. A Krisztus Jézus vérében való hit által minden tökéletessé válhat. Hála Istennek, hogy számára semmi sem lehetetlen. Igényt tarthatunk a megszentelődésre és élvezhetjük Isten jóindulatát. Nem kell azon aggódnunk, hogy mit gondol Ő rólunk, hanem hogy mit gondol Krisztusról, Helyettesünkről” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 2. köt. Budapest, 2000, Advent Kiadó. 32. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Olvassuk el Mt 2:17 versét! Miért kellett Jézusnak emberré lenni és szenvedni, mielőtt Főpapunk lett?

2) Gondolkodjunk el a fentebb idézett, utolsó sorokon, különösen pedig ezen a mondaton: „Nem kell azon aggódnunk, hogy mit gondol Ő rólunk, hanem hogy mit gondol Krisztusról, Helyettesünkről.” Hogyan segít megérteni az előző mondatot, miszerint „a Krisztus Jézus vérében való hit által minden tökéletessé válhat”?

3) Nagy Főpapunk, Jézus Krisztus az üdvösségünk bizonyossága. Ő az, aki nekünk tulajdonítja áldozata, vére érdemeit. Az Ő oldalán nem kell félnünk semmitől. Hogyan vonatkoztathatjuk A zsidókhoz írt levélben kifejtett, nagyszerű igazságokat önmagunkra, különösen erős kísértések idején?

4) A zsidókhoz írt levél világosan kifejti, hogy Jézus egyszer és mindenkorra hozott áldozata elegendő a bűn problémájának megoldásához. Mi következik ebből az olyan vallási szokásokra nézve, amelyek ezt az áldozatot kísérlik meg megismételni, mintha ez lenne a bűnbocsánat szükséges feltétele?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: