KÖZBENJÁRÓ

„Aki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében” (1Tim 2:4-6). Hogyan mutatják be e versek azt, amit Krisztus tesz értünk a mennyben?

Az Ige azt írja, hogy Krisztus az egyetlen Közbenjáró Isten és ember között, nincs más, mert nincs is szükség másra. Közbenjárói szerepe és munkája által a megváltás és az igazság ismerete mindenki számára egyaránt elérhető (1Tim 2:4). Az a döntő kérdés, hogy elfogadjuk-e az áldásokat, amelyeket Krisztus mindenkinek felkínál, tekintet nélkül társadalmi helyzetünkre, nemzetiségünkre, jellemünkre vagy múltbeli tetteinkre.

A közbenjáró meghatározás az ókori görög üzleti, illetve jogi világból származik. Olyan személyt jelöl, aki tárgyal, ill. közvetít két fél között (mint a mai mediátor), hogy feloldja a nézeteltérést vagy közös megegyezést érjen el, és így meg lehessen kötni egy szerződést vagy szövetséget.

A zsidókhoz írt levélben Krisztus közbenjárói szerepe az új szövetséghez köthető (Zsid 8:6; 9:15; 12:24). Ő volt az, aki megbékéltetett. A bűn megrontotta az Isten és az ember közötti szoros, meghitt viszonyt és előbb-utóbb az emberiség megsemmisüléséhez vezetett volna, de Krisztus eljött helyreállítani a kapcsolatot. Ez a békéltetés. Egyedül Ő az összekötő kapocs Isten és ember között; csak Krisztus által élvezhetjük újra a teljes szövetséges viszonyt az Úrral.

Pál apostol arra utal „az ember Krisztus Jézus” kifejezéssel, hogy Megváltónk egy személyben ember és Isten (1Tim 2:5). A megváltás és közbenjárás pontosan abban gyökerezik, hogy Jézus egyrészt felvette az emberi természetet, másrészt pedig önként áldozta fel magát. Mivel Isten és ember egy személyben, elszakíthatatlan köteléket képezhet a menny és a föld között.

„Jézus Krisztus azért jött, hogy összekapcsolja a véges embert a végtelen Istennel, a földet a mennyel, amelytől a bűn és törvénytelenség elszakította” (Ellen G. White: Sermons and Talks. 1. köt. 253. o.).

Gondoljunk bele! Ott van a mennyben egy Ember, aki most is közbenjár értünk! Ezek szerint milyen értéket képviselünk Isten szemében? Hogyan hasson ez az igazság az életmódunkra, a többi emberrel való bánásmódunkra?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: