Nagy Főpapunk, Krisztus

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 14:18-20; Zsoltár 110:1-5;

Róma 8:31-34; 1Timóteus 2:4-6; Zsidók 2:17-18; 3:6;

7:1-3; 8:6; 10:1-14

„Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle, mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr és nem ember épített” (Zsid 8:1-2).

Krisztus feltámadása és a mennyei szentélybe való felemelkedése után a megváltási terv új szakasza kezdődött el (Zsid 2:17). A Megváltó teljesítette az áldozat elengedhetetlen feltételeit. Főpappá történő beiktatása után elkezdte szolgálatát, hogy tökéletes áldozata révén közbenjárjon azokért, akik hisznek benne, akiket vére betakar. E feladata két részből áll, és mindkettőt előrevetítette a földi szentélyszolgálat: egyrészt a naponkénti szolgálatot, másrészt a nagy engesztelési nap évenkénti teendőit.

A héten azt a munkát fogjuk tanulmányozni, amit Jézus naponta végez értünk, és megvizsgáljuk, hogy gyakorlati szempontból mi minden következik ebből ránk nézve. Valóban nagy vigaszt nyújt, hogy Jézus most az Atya előtt mutatja fel áldozata érdemeit értünk. A szentély üzenetében reményt és bátorítást talál Jézus Krisztusnak még a leggyengébb követője is!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: