TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Krisztus saját igazságát az ember bűnére cserélte fel, ezt Luther Márton gyakran nevezte „csodálatos cserének” vagy „örvendetes cserének”. Ellen G. White már klasszikussá vált kijelentésében így fogalmazza meg ugyanezt: „Krisztussal úgy bántak, ahogy mi megérdemelnénk, hogy mi olyan bánásmódban részesüljünk, amilyet Ő érdemelt. Elítélték Őt a mi bűneinkért, amelyekben semmi része sem volt, hogy mi felmentést kapjunk az Ő igazságáért, amelyben nekünk semmi részünk nincs. Elszenvedte a mi halálunkat, hogy mi elnyerhessük az Ő életét, ’és az Ő sebeivel gyógyulánk meg’” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 16. o.).

„Nem kevesebb, mint Krisztus halála tudta csak Isten szeretetét hatásossá tenni számunkra. Egyedül csak Krisztus halála miatt van az, hogy örömmel tekinthetünk az Ő második eljövetele felé. Krisztus áldozata a mi reménységünk középpontja. Ehhez kell rögzítenünk hitünket” (i. m. 566. o.).  

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Nem mindenkinek tetszik a gondolat, hogy Jézus feláldozta magát értünk; némelyek szerint ez vérszomjasnak, bosszúállónak mutatja be Istent, hasonlónak a pogány istenségekhez. (Sőt, egyesek szerint pogány gondolatokat tükröz minden olyan rész a Bibliában, ahol vérről és áldozatokról esik szó.) Miért alapvetően rossz így tekinteni a keresztre? Hogyan mutatnak rá éppen a halál, az áldozat és a vér fogalmai a bűn és következményei komolyságára? Miként ösztönöz Krisztus áldozata arra, hogy Isten erejét kérve igyekezzünk megtisztítani életünket a bűntől, ha felismerjük, milyen nagy volt az ára?

2) Sokan a cselekedetek kérdésével küzdenek, azzal, hogy milyen összefüggésben állnak tetteink az üdvösséggel. Miért óv meg éppen a cselekedetek általi üdvösség csapdájától, ha Krisztus helyettes áldozati halálára gondolunk? Végtére is, ugyan mit adhatnánk hozzá tetteinkkel ahhoz, amit Krisztus vitt végbe értünk halálával?

3) Ellen G. White azt tanácsolta, hogy jó lenne naponta egy órát tölteni Jézus életéről, főként annak záró eseményeiről gondolkodva. Hogyan erősítheti ez a szokás Krisztussal való kapcsolatunkat? Miért értékelhetjük így jobban mindazt, amit az Úrtól kaptunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: