NAGY VESZÉLY

A zsidókhoz írt levélben Pál apostol nem csupán Krisztus áldozatának teológiai értelmezésére összpontosít, hanem annak néhány gyakorlati következményét is magyarázza. Több helyen kitér rá, hogy mi történik, ha valaki semmibe veszi ezt az áldozatot.

Olvassuk el Zsid 6:4-6 és 10:26-31 verseit! Mire figyelmeztet Pál ezekben a szakaszokban? Milyen hozzáállást érzékeltet?

A zsidókhoz írt levélben az apostol bemutatja, milyen felbecsülhetetlen értéke van a megváltásnak, hogyan nyilatkoztatta ki Isten önmagát és mit tett, illetve fog tenni a hívőkért. Ám van legalább egy problémás kérdés, amiről szintén szót kellett ejtenie: annak veszélye, hogy az ember egyre inkább magától értetődőnek veheti Krisztus áldozatát. Ezt nevezi „elsodródásnak” (Zsid 2:1). Pál szavai mögött az a hasonlat húzódik meg, amikor egy hajó a kiszabott útvonaltól eltávolodik, ezért nem ér el úti céljába, a kikötőbe. A fő feladat tehát, hogy megmaradjunk a helyes úton!

Vannak, akik szándékosan utasítják el Istent, ami azt jelenti, hogy életük az evangélium elfogadása után is gyakorlatilag ugyanolyan marad, mint előtte volt. Az ő bűneikért valójában nincs eredményes áldozat (Zsid 10:26-31). Persze úgy tűnik, nem sok olyan hívő van, aki kereken elutasítja Krisztus áldozatát vagy akár csak a gondolatában megfordulna ilyesmi. Pál mégis határozottan figyelmeztet. A hanyagolás és figyelmen kívül hagyás igazi veszélye többnyire nagyon alattomos és fokozatos folyamat. Az átmenet észrevétlen lehet. Lassanként az ember eljut odáig, hogy nem értékeli eléggé Krisztus munkáját, mint ahogyan Ézsau szemében is idővel értékét vesztette az elsőszülöttségi jog (Zsid 12:15-17). Soha nem szabad annyira hozzászoknunk Krisztus áldozatának gondolatához, hogy teljesen természetesnek vegyük! Pál nem akart rettegést ébreszteni olvasóiban, de be kellett mutatnia az Istentől való elsodródás következményeit. Nem szerette volna, hogy ilyesmi történjen a hívők életében. Másrészt pedig határozottan bátorított, hogy komolyan ragaszkodjunk a megváltás minden áldásához (Zsid 3:6, 14; 10:23) és Jézusra nézzünk (Zsid 12:2).

Mi a helyzet velünk? Talán egyszerűen „hozzászoktunk” már a kereszt páratlan igazságához? Miért volna szörnyű, ha így lenne? Hogyan védekezhetünk a Pál által említett veszélytől?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: