HIBÁTLAN ÁLDOZAT

2Móz 12:5, 3Móz 2:1 és 4:3 versei szerint milyen feltételek vonatkoztak az áldozati állatra?

Alapvető volt nagy gonddal kiválasztani az áldozati állatot. Az izraeliták nem vihettek az oltárhoz csak úgy találomra egyet az állataik közül, hiszen az áldozat jellegétől függően a kiválasztottnak meg kellett felelnie bizonyos feltételeknek.

Egy döntő jellegzetességgel azonban mindegyiknek rendelkeznie kellett: fontos volt, hogy hibátlan legyen. A héber támím szót úgy is fordíthatjuk, hogy „teljes”, „sértetlen”, „hiba nélküli”, „tökéletes”. Azt a gondolatot közvetíti, hogy valami a lehető legmagasabb követelményeknek is megfelel. Csak a legjobb jöhetett számításba! Emberekre vonatkoztatva ez a szó azt jelentette, hogy Istennel való kapcsolatuk „hibátlan” (1Móz 6:9; 17:1).

Hogyan jellemzik Jézust a következő igék? Zsid 4:15; 7:26; 9:14; 1Pt 1:18-19 Miért volt szükséges, hogy Jézus bűntelen legyen?

Jézus maradéktalanul betölti a hibátlan áldozatra vonatkozó ószövetségi feltételeket, Ő az „Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit” (Jn 1:29). Tiszta élete alapján tökéletes áldozat volt. Ez üdvösségünk biztosítéka, mert csakis az hordozhatja helyettünk bűneinket, aki bűntelen; az Ő tökéletessége takar be úgy ma, mint ahogy az ítéletben is. Igazságában van üdvösségünk reménye.

Héber megfelelőjéhez hasonlóan a görög amómosz (hibátlan) szót az Újszövetség nemcsak Jézus személyére és tökéletes áldozatára alkalmazza, de követői jellemével kapcsolatosan is.

„Krisztus jelleméhez hasonlítva életüket meglátják majd, hol nem tudtak eleget tenni Isten szent törvénye követelményeinek. Saját köreikben olyan tökéletességre fognak törekedni, mint Isten a maga köreiben” (Ellen G. White: The Paulson Letters. 374. o.).

Halála és szolgálata által Krisztus feddhetetlenül állíthat bennünket Isten elé (Júd 24). Ez kizárólag azért lehetséges, mert hiba nélkül való Megváltónk lépett a helyünkre.

Miért nyugtalanít a gondolat, hogy „szentnek és feddhetetlennek” kell lennünk? Hogyan segít elfogadni, hogy mi is „szentek” vagyunk, ha Krisztusra mint Helyettesünkre gondolunk? Hogyan hasson az életmódunkra az, hogy Isten szemében már más a státuszunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: