JÉZUS KÉPE ÉZSAIÁS 53. FEJEZETÉBEN

Mit tudhatunk meg Ézs 53:2-12 szakaszából arról, amit Krisztus tett értünk?

Ézs 52:13–53:12 lebilincselően ecseteli, hogy Krisztus a világ bűneiért halt meg. A szakasz több eleme is egyértelműen bizonyítja, hogy Jézus halála engesztelés volt. Ő vette magára azt a büntetést, amit mások érdemeltek volna, mások helyett adta életét. Az alábbiak következnek a Jézus értünk végzett szolgálatát leíró gondolatokból:

1. Jézus másokért szenvedett. Magára vette betegségeinket, fájdalmainkat (4. vers), bűneinket (5-6. és 8. vers) és vétkeinket (11-12. vers).

2. Felmérhetetlen áldásokat ad azoknak, akikért szenvedett: békességet, gyógyulást (5. vers) és megigazulást (11. vers).

3. Isten akarata volt, hogy szenvedjen és összetörjön (10. vers); rá helyezte vétkeinket (6. vers). Isten terve volt, hogy helyettünk haljon meg.

4. Jézus igaz (11. vers), nem cselekedett hamisságot és álnokság sem találtatott benne (9. vers).

5. Bűnért való áldozat volt, engesztelő áldozat a vétkeinkért (10. vers).

Olvassuk el Lk 22:37, ApCsel 8:32-35 és 1Pt 2:21-25 verseit! Miként értelmezik Ézsaiás könyve 53. fejezetét ezek az újszövetségi írók?

Az Ézsaiás 53. fejezetére utaló újszövetségi szakaszok határozottan állítják, hogy Jézus Krisztus teljesítette be ezt a próféciát. Sőt, azonosította is magát azzal, akit Ézsaiás bemutatott (Lk 22:37). Krisztus magára vette vétkeinket, hogy mi bűnbocsánatot nyerhessünk és életünk átalakulhasson.

Gondolkodjunk el arról, amit Ézsaiás 53. fejezete szerint Krisztus értünk tett! Hogyan vonatkoztathatjuk ezt igazán magunkra, tudva, hogy bármit is követtünk el a múltban, üdvbizonyosságunk lehet, ha hittel átadjuk magunkat az Úrnak?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: