AZÁZEL

3Móz 16:20-22 versei szerint mi történt az élő kecskebakkal?

Az élő kecskebakkal végzett szertartás nem áldozat volt. Miután a két bakra sorsot vetettek, eldőlt, hogy melyik legyen az Úrért való bak és melyik az Azázel bakja (amit gyakran bűnbaknak is neveztek). Az Ige csak az Úrért való bakra utal bűnért vitt, megtisztító áldozatként (3Móz 16:9, 15), Azázel bakját viszont élő baknak nevezi. Ezt az állatot nem vágták le, nehogy bárki is áldozatnak vélje a vele kapcsolatos szertartást. Az élő bak szertartására csakis azután került sor, hogy a főpap befejezte az engesztelést az egész szentélyért (20. vers). Ezt a gondolatot nem lehet elégszer hangsúlyozni: az élő bakkal kapcsolatos szertartásnak – ami az engesztelést követte – nem volt köze a szentély vagy a nép megtisztításához, hiszen a megtisztítás már megtörtént.

Ki vagy mi volt Azázel? A korai zsidó írásmagyarázók az első bukott angyallal, a gonoszság szerzőjével azonosították Azázelt, aki a rossz angyalok vezére lett. Természetesen Lucifer jelképét látjuk benne.

Az élő bak elűzésének szertartása a bűn végső megsemmisítését jelképezte. Végül arra kerül át a bűn, aki elsősorban felelős minden gonoszságért, így az emberek örökre megszabadulnak tőle. 3Móz 16:10 versében az engesztelés kifejezés a büntetés értelmében veendő, hiszen végül a bakra került a bűn felelőssége, az hordozta.

Szerepe lenne Sátánnak a megváltásunkban, ahogyan azt némelyek tévesen tanítják? Természetesen nem! Sátán soha, semmilyen értelemben nem viseli a bűnöket helyettesünkként. Egyedül Jézus tette ezt meg, és egyenesen istenkáromlás azt gondolni, hogy Sátánnak bármi része lett volna megváltásunkban.

Az élő bakkal kapcsolatos szertartás párhuzamát a hamis tanúkra vonatkozó törvényben találjuk (5Móz 19:16-21). A vádló és a vádlott egyaránt az Úr előtt áll (őket a papok és a bírák képviselik), megtörténik a kihallgatás. Ha a vádló hamis tanúnak bizonyul, ő kapja a büntetést, amit az ártatlannak szánt (példa erre a gonosz Hámán esete, aki akasztófát állíttatott a hűséges Márdokeusnak).

Ismét köszönjük meg Istennek, hogy kegyelmesen megbocsát és többé nem emlékezik meg bűneinkről (Jer 31:34)! Hogyan tanulhatunk meg mi sem emlékezni bűneinkre, miután már bocsánatot nyertünk? Miért olyan fontos ez?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: