A MEGBOCSÁTÁSON TÚL

3móz 16:32-34 versei szerint mi volt a főpap legfontosabb feladata az engesztelés napján?

A főpap legfontosabb feladta az Isten és emberek közötti közbenjárás volt. Ő vezette a szentélyben folyó szolgálatot és különböző áldozatokat mutatott be, ajándékokat vitt (Zsid 8:3). Az engesztelési napon rendkívüli jelentőségű feladatok vártak rá. Ő végzett szinte minden szertartást Azázel bakjának a pusztába vezetésén kívül, de még arra is ő adott utasítást.

Az engesztelés napján a főpap Krisztust példázta az emberek előtt. Isten né-pének figyelme rá irányult, hasonlóan ahhoz, ahogy nekünk Jézus Krisztus áll a figyelmünk homlokterében. A földi főpap szolgálatával megtisztította az embereket; ugyanezt teszi értünk Jézus Krisztus a mennyei szentélyben (Róm 8:34; 1Jn 1:9). Amint az engesztelési napon a nép egyedüli reménye a főpapban volt, úgy mi is csak Főpapunkban, Krisztusban reménykedhetünk.

„Krisztus vére megszabadította a bűnbánó bűnöst a törvény kárhoztatásától, de a bűnt nem törölte el. A bűn feljegyezve áll a szentélyben a végső engesztelésig. Így jelképesen az áldozat vére eltávolította a bűnt a bűnbánóról, de a bűn ott maradt a szentélyben az engesztelés napjáig” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 315. o.).

3Móz 16:16-20 versei szerint a főpapnak be kellett lépnie a szentek szentjébe, hogy megtisztítsa minden rituális tisztátalanságtól, bűntől és vétektől. Ezután Izráel minden tisztátalanságát, bűnét és vétkét áthelyezte az élő bakra, majd a bakkal elküldte a pusztába. Így távolította el a szentélyből Izráel erkölcsi vétkeit. Ezzel érte el célját az engesztelési nap: erkölcsi értelemben is minden tiszta lett, ami messze túlmutat a bűnbocsánaton. Ekkor nem volt szükség újból bűnbocsánatra, hiszen Isten már korábban megbocsátotta népe vétkeit.

Miközben Istentől kapott minden erőnkkel azért küzdünk, hogy az összes bűntől megszabaduljunk, hogyan tanulhatunk meg maradéktalanul Krisztus érdemeire hagyatkozni, mint ami megváltásunk és üdvösségünk egyetlen reménysége?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: