AZ ÉVENKÉNTI MEGTISZTÍTÁS

Olvassuk el 3Móz 16:16, 30 verseit! Mit tisztítottak meg az engesztelés napján?

Az év során mindenféle bűn és rituális értelemben vett tisztátalanság a szentélybe került, és az engesztelés napján érkezett el annak ideje, hogy mindezt eltávolítsák onnan. E napon a szertartás három fő részből állt:

1. Bűnáldozat vagy megtisztulási áldozat a papért. A főpap feláldozott egy tulkot (bikát) saját bűneiért, hogy biztosan tiszta legyen, amikor a szentélybe lép és elvégzi a szertartást annak megtisztításért.

2. Megtisztításért való áldozat, „az Úrért” felajánlott bak (3Móz 16:8). Évközben a bűnáldozatok révén az izraeliták minden vétke a szentélyre helyeződött át. Az engesztelés napján kellett e bűnöket a szentélyről eltávolítani, ami „az Úrért” való bak vére által történt meg.

3. A bűntől való megtisztulás szertartása, az élő Azázel bak elűzése. Isten azt akarta, hogy a nép bűnei a szentélytől és a tábortól egyaránt távol kerüljenek. Ezért küldték ki a pusztába az élő kecskebakot.

3Móz 16:15 szerint mi történt ezzel a bakkal? Mit jelképezett ez?

Mivel az Úrért való kecskebak felett sem bűnvallomás, sem kézrátétel nem történt, annak vére nem hordozott bűnt, tehát nem szennyezett, hanem tisztított – amiről a 16. és 20. versben olvashatunk. A főpap engesztelést végzett az Úrért való bak vérével, megtisztítva az egész szentélyt. Ugyanez az eljárás a nép megtisztítását is eredményezte, így amikor a szentély megtisztult az emberek bűneitől, akkor maga a nép is tisztává lett. Ebben az értelemben volt különleges az engesztelés napja, hiszen csak ekkor tisztult meg egyszerre a szentély és a nép is.

Az engesztelési nap egy két részből álló engesztelési folyamat második része volt. Az első fázisban – az egész év során – az izraeliták bűnbocsánatot nyertek, de bűneik akkor még nem töröltettek el, hanem Isten színe elé kerültek. Az Úr pedig megígérte, hogy a maga idejében elrendezi azokat. A második fázis nem annyira a megbocsátásról szólt, hiszen az emberek már bocsánatot nyertek. A „bűnbocsánat”, „megbocsátás” szavak egyáltalán nem is szerepelnek 3Mózes 16. fejezetében vagy 23:27-32 verseiben. Ezek szerint a megváltási terv egésze sokkal többről szól, mint bűneink bocsánatáról, és ez még nagyobb jelentőséget nyer a nagy küzdelem szélesebb összefüggésében értve.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: