Az engesztelés napja

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 16; 23:27-32; 5Mózes 19:16-21;

Ézsaiás 6:1-6; Máté 18:23-35

„Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban! Hozzánk térvén, könyörül rajtunk; eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket” (Mik 7:18-19)!

Amint Mózes harmadik könyve 16. fejezetében is láthatjuk, az ószövetségi szertartásrendszer legünnepélyesebb része az engesztelés napja, azaz a Jom-kippur volt. Nem véletlen, hogy ez a téma éppen annak az iratnak a közepén jelentkezik, ami a harmadik Mózes öt könyvének sorában, tehát a középső rész. Már ez is érzékelteti a szertartás „legszentebb” voltát. Az Ige a „szombatok szombatja” (3Móz 16:31) kifejezést is használja erre a napra. Tartózkodni kellett a munkavégzéstől, ami egészen különlegessé tette e napot az izraelita éves ünnepek sorában. Az engesztelési nap a szombat gondolatkörébe kerül: megnyugvást hirdet mindabban, amit Isten – Teremtőnk és Megváltónk – eddig tett és ezután fog cselekedni értünk.

A héten azt tanulmányozzuk majd, ami az engesztelési napon a földi szentélyben történt, főként a két kecskebakkal kapcsolatos szertartásokat. Ennek révén jobban megérthetjük a megváltással és a bűn végső megsemmisítésével kapcsolatos mélyebb igazságokat.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: