TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. „A szentély és szolgálata” c. fejezet, 302-316. o.

„A szentély felépítéséhez nagy és költséges előkészületeket kellett tenni. A legértékesebb és legdrágább anyagok nagy mennyiségét kellett összegyűjteni. Az Úr azonban csak önkéntes adományokat fogadott el. ’Szólj az Izráel fiainak’ – mondta Mózesnek – ’hogy szedjenek nékem ajándékokat; minden embertől, akit a szíve hajt arra, szedjetek nékem ajándékokat’ (2Móz 25:2). Ez volt az isteni parancs, amit Mózes elmondott a gyülekezetnek. Az Isten iránti odaadás és az áldozatkészség lelkülete volt az első a magasságos Isten lakhelyének készítésénél” (i. m. 302-303. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Gondolkodjunk Isten igazságosságának témájáról! Ma a világban többnyire nincs igazság. Isten igazságossága nélkül miért nem lenne semmi reményünk az igazságtételre?

2) Valaki azt írta: „A szentély szent földterület a tévútra tért világban.” Mit mond nekünk ez a kijelentés?

3) Olvassuk el 1Pt 1:14-16 verseit! Hogyan értelmezzük Isten szentségét? Mit jelent az, hogy mi is szentek legyünk? Hogyan történhet ez meg?

4) Éli fiai egykor „közel” voltak Istenhez, ám idővel nem tekintették már szentnek Istent (1Sám 2:12-17). Mit tehetünk, nehogy mi is megfeledkezzünk az Úr szentségéről? Miért olyan fontos az ima, a bibliatanulmányozás és az engedelmesség ahhoz, hogy Isten szentségének tudata elevenen éljen bennünk?

5) „A naponkénti papi szolgálat legfontosabb része a személyekért végzett szolgálat volt. A bűnbánó bűnös áldozatát a sátor ajtajához vitte, és kezét az áldozati állat fejére helyezve megvallotta bűneit, így jelképesen áthelyezte azokat önmagáról az ártatlan áldozati állatra. Azután saját kezével leölte az állatot. Az állat vérét a pap bevitte a szent helyre és a kárpit előtt elhintette. A kárpit mögött volt a frigyláda, amely a bűnös által megszegett törvényt tartalmazta. Ezzel a szertartással a bűnt a vér útján jelképesen átvitték a szentélyre” (i. m. 312. o.). Hogyan világít rá ez az idézet arra, ahogyan a szentélyszolgálat bemutatta a „hit általi megigazulást”?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: