„SZENTEK LEGYETEK”

„Azután vedd a kenetnek olaját, és kend meg a hajlékot és mindazt ami benne van: így szenteld meg azt, és minden edényét, hogy szent legyen. Kend meg az egészen égőáldozat oltárát is és annak minden edényét; így szenteld meg az oltárt, hogy az oltár legyen szentséges” (2Móz 40:9-10).

2Móz 40:9-10 világosan mutatja, hogy szentnek kellett tartani a szentélyt. A szentség alapvető jelentése: „elkülönített”, „egyedi”, „Istenhez tartozó”.

„Isten és népe között a mindennapi szolgálat volt az összekötő kapocs. Az áldozatok Isten terve szerint Krisztus áldozati halálát előképezték, így őrizték gyermekeinek szívében az eljövendő Megváltóba vetett rendíthetetlen hitet. Tehát ahhoz, hogy az Úr elfogadja áldozataikat és továbbra is velük lakozzék, másrészt pedig helyes ismeretekkel rendelkezzenek a megváltás tervéről és saját kötelességeikről, rendkívül fontos volt a szentélyszolgálatban résztvevők megszentelt szíve, tiszta élete, Isten iránti tisztelete és követelményeinek való szigorú engedelmessége” (Ellen G. White megjegyzése, The SDA Bible Commentary. 2. köt. 1010. o.).

Olvassuk el 3Móz 19:2 és 1Pt 1:14-16 verseit! Mi legyen az ember legfőbb indítéka a szent életre?

Isten szentsége átalakít és elkülönít; ez a legfőbb motiváció arra, hogy népe az élet minden területén etikus, erkölcsös magatartásra törekedjen (lásd 3Mózes 19. fej.), akár az étkezési törvények betartásával (3Móz 11:44-45), akár a papok tiszteletével (3Móz 21:8), akár a korábbi kívánságoktól való elfordulással (1Pt 1:14). Isten egyértelműen azt szeretné, ha növekednénk a szentségben, miközben hozzá is egyre közelebb kerülünk. Ez a változás csak úgy következhet be, ha alárendeljük neki bűnös természetünket és bármi áron készek vagyunk azt tenni, ami helyes.

Gondoljunk most saját szokásainkra, ízlésünkre, kedvteléseinkre stb.! Mennyire lehet „szentnek” tekinteni minket, ill. a tetteinket? Nem egyszerű ezzel a kérdéssel szembesülni, igaz?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: