A MEGVÁLTÁS HELYE

Mit tesz Krisztus Isten trónjánál (Zsid 8:1-2)?

A zsidókhoz írt levél azt tanítja, hogy Krisztus Főpapként szolgál a mennyei szentélyben. Munkáját a megváltásunkért végzi, hiszen Isten színe előtt jelenik meg értünk (lásd Zsid 9:24). Együtt érez velünk, biztosít arról, hogy nem vet el, hanem az Ő érdemeiért irgalmat és kegyelmet kapunk (Zsid 4:15-16). A mennyei szentélyben – akárcsak annak idején a földi szentélyben – engesztelés történik a hívők bűneiért (Zsid 2:17), ez a békéltetés. Az értünk a kereszten meghalt Jézus végzi most szolgálatát értünk a mennyben.

Olvassuk el Jel 1:12-20, 8:2-6, 11:19 és 15:5-8 szakaszait! Milyen képek jelennek meg előttünk e versekben a szentéllyel kapcsolatban?

Ezek a szakaszok csak néhány példát idéznek A jelenések könyvéből, a szentély képét megjelenítő részekből.

Az első, bevezető jelenet főpapi öltözetben mutatja Jézust, amint a hét gyertyatartó között jár (Jel 1:12-20). A második a mennyei tróntermet villantja fel. Számos elemet találunk benne, amelyek a szentélyre utalnak: trón, tűzlámpás, tenger, megöletett Bárány, vér, arany illattételi poharak (Jelenések 4-5. fej.). A harmadik jelenet a közbenjárás folyamatos jellegét érzékelteti a mennyei szentély első részével összefüggésben (Jel 8:2-6). A negyedik, központi jelenet a második, vagyis belső helyiségbe vezet, ahol megpillanthatjuk a szövetség ládáját (Jel 11:19). Az ötödik jelenetben az egész mennyei szentélyt láthatjuk (Jel 15:5-8). A hatodik jelenet különleges, nem tartalmaz konkrét utalásokat a szentélyre vonatkozóan, talán azt hangsúlyozva, hogy Krisztus munkája befejeződött ott (Jel 19:1-10). Az utolsó jelenet a szent várost mutatja a földön, méghozzá úgy, mint az Isten sátorát, „mely az Istentől szálla alá a mennyből” (Jel 21:1-8).

A szakaszok alapos tanulmányozása során kibontakozik előttünk, hogyan kapcsolódnak egymásba a jelenetek, bemutatva Isten megváltói munkájának folyamatát: Krisztus a földön, majd mennyei szolgálata az első és második helyiségben, főpapi szolgálatának befejezése, majd a szentély az új földön.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: