ISTENTISZTELET A MENYBEN

Olvassuk el A jelenések könyve 4-5. fejezetét! Mit tanít ez a két fejezet Isten mennyei lakhelyéről? Hogyan tárja fel előttünk a megváltási tervet ez a szakasz?

Az Isten mennyei trónterméről szóló látomás a mennyei szentélyt mutatja be, ami a héber vallási rendszerre utaló nyelvezetből is nyilvánvaló lesz. Például a Jel 4:1-ben szereplő ajtó és trombita szavak gyakran előfordulnak a szentélyre vonatkozóan a Septuagintában (az Ószövetség ősi görög fordításában) is. A Jel 4:3 versében említett három drágakő a főpap melldíszének is részét képezte. A hét lámpatartó Salamon templomának lámpatartóira emlékeztet. A huszonnégy vén pedig a papok évenkénti, huszonnégyes szolgálati beosztására, valamint az imádságukra utal, amit az illattételi oltárnál mondtak el (Zsolt 141:2). E versek mindegyike az ótestamentumi, a földi szentélyben zajló szentélyszolgálatra mutat vissza.

Végül a megöletett bárány Jelenések 5. fejezetében egyértelműen Krisztus áldozati halálára utal. Krisztus, a Bárány közvetíti egyedül az Isten által felkínált megváltást, és győzelme (Jel 5:5), áldozata (9. és 12. vers), valamint Isten-volta (13. vers) miatt méltó.

„Krisztus magára vette az emberi természetet, és az áldozat oltárára helyezte életét, hogy az ember, az isteni természet részesévé válva, elnyerhesse az örök életet” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 3. köt. Budapest, 2010, Advent Kiadó. 126. o.).

E két fejezetben az Isten trónja körüli jelenet a Mindenható munkáját mutatja be, amit az emberiség megváltásáért végez. Azt is láthatjuk, hogy műve a mennyei intelligens lények szeme láttára bontakozik ki, ami a nagy küzdelem témájának egyik kulcseleme.

Mit jelent az, hogy Krisztus, aki maga is Isten, magára vette emberi természetünket és helyettes áldozatként meghalt értünk? Vagyis, minden valaha elkövetett bűnünkért a minket illető büntetés Őt érte. Miért fontos, hogy ez az igazság motiválja minden tettünket, szavunkat és gondolatunkat?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: