ISTEN LAKÓHELYE

Gyakran mondjuk, hogy „Isten mindenütt ott van”, „mindenütt jelenlévő”, vagyis az egész világegyetemben jelen van. „Csak a közelben vagyok-é én Isten?… és nem vagyok-é Isten a messzeségben is?… vajon nem töltöm-é én be a mennyet és a földet” (Jer 23:23-24)? Dávid is tisztában volt azzal, hogy az Úr elől senki nem menekülhet el (lásd Zsoltár 139). Pál pedig azt fejtegette, hogy Isten mindenkihez közel van, legalábbis lelki értelemben (ApCsel 17:27-28).

Isten mindenütt jelenvalósága mellett azt is tudjuk, hogy öröktől fogva létezik. Létének nem volt kezdete és nem lesz vége sem (Zsolt 90:2); mindig volt és mindig lesz (Júd 25).

Milyen tanítás rejlik 1Kir 8:49 és Zsolt 102:20 verseiben arról a helyről, ahol Isten lakozik? Hogyan érthetnénk meg ennek a jelentését? Megérthetjük egyáltalán?

A Szentírás számos alkalommal említi, hogy Isten lakhelye a mennyben van (1Kir 8:30, 43, 49). Vajon ez azt jelenti, hogy az Úr sokkal inkább jelen van a mennyben, mint bárhol máshol? Nyilván különleges módon lakozik a mennyben: dicsőség és tökéletes szentség övezi. Isten jelenléte a mennyben mutatkozik meg a leginkább. Viszont különbség van Isten „általános jelenléte” és „különleges jelenléte” között. Általánosságban jelen van mindenütt, mégis úgy dönt, hogy különleges módon nyilatkoztatja ki önmagát a mennyben és – amint látni fogjuk – a mennyei szentélyben. Persze el kell ismernünk, hogy Isten fizikai természetét illetően korlátozottak az ismereteink. Ő Lélek (Jn 4:24), ennélfogva nem foglalhatja magába semmilyen teremtett forma, építmény vagy dimenzió (1Kir 8:27). Ugyanakkor a Biblia a mennyet (Jn 14:1-3) és a mennyei szentélyt valóságos helyként mutatja be (Zsid 8:2), ahol Isten látható (ApCsel 7:55-56; Jel 4:2-3). Azt kell hinnünk tehát, hogy még a menny és a mennyei szentély is olyan hely, ahová Isten leereszkedik teremtményeivel találkozni. Sok minden létezik, amit nem könnyen tudunk elképzelni vagy megérteni, ezek közé tartozik Isten lakóhelye is. A Biblia viszont azt állítja, hogy ez alatt valóságos lakhelyet kell értenünk. Hogyan tanulhatunk meg az Ige minden tanításában bízni, még ha néha nehéz is bizonyos dolgokat felfogni? Miért fontos bizalmat tanulni akkor is, ha nem minden világos?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: