ISTEN IGAZSÁGÁNAK GYŐZELME

„Akkor majd láthatóvá lesz, hogy Sátán lázadása az Isten ellen saját maga és azok romlására vezetett, akik az alattvalóivá váltak. Sátán úgy tüntette fel, hogy a bűnből jó származik, de meglátják majd, hogy ’a bűn zsoldja halál’ (Róm 6:23)…

Az isteni ítélet viharában azonban Isten gyermekeinek nem lesz semmi okuk a félelemre. ’Az Úr az ő népének oltalma és az Izráel fiainak erőssége’ (Jóel 3:16)…

’És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és aközött, aki nem szolgálja őt’ (Mal 3:18). ’Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem!’… (Ézs 51:7)…

A megváltás nagy terve eredményeképpen a világ teljes mértékben visszakerül Isten kezébe. Mindaz, ami a bűn által elveszett, eredeti formájában áll helyre. Isten nemcsak az embert, hanem a földet is megváltja, hogy ez legyen örökkévaló lakhelye az engedelmeseknek. Sátán hatezer éve küzd azért, hogy a földet birtokában tartsa. Most mégis Istennek a föld teremtésénél kifejezett eredeti terve valósul meg. ’De a magasságos egeknek szentei veszik majd az országot, és bírják az országot örökké és örökkön örökké’ (Dán 7:18)…

Azokat a szent törvényeket, amelyeket Sátán gyűlölt és igyekezett megsemmisíteni, a bűntelen világegyetem mindenütt megbecsüli. ’Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akképpen sarjasztja ki az Úr Isten az igazságot s a dicsőséget minden népe előtt’ (Ézs 61:11)” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 300-301. o.).

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: