Ébredés és reformáció

Isten Lelke ébredést akar előidézni minden nemzedék tagjainak a szívében. Tudjuk, milyen könnyű eltávolodni Istentől. A szívünk hajlamos a kalandozásra, gondolataink az örökkévaló dolgoktól hirtelen a hétköznapi kérdések felé, a mennyeiektől a földiek felé térnek. Mintha nagyon is a mélyen belénkrögződött szokások fogságában élnénk. Időnként zavarba ejt a saját hozzáállásunk, reakciónk is.

Ennek az a magyarázata, hogy a bűn hatása jelentkezik a természetünkben (Jer 17:9). Természetes hajlamunk van arra, hogy Isten útjáról letérve a sajátunkat válasszuk (Ézs 53:6). Pál apostollal együtt mondhatjuk: „Óh én nyomorult ember” (Róm 7:24)! Mi is kérjük az Urat, mint Dávid: „a te kegyelmességed szerint eleveníts meg engem” (Zsolt 119:159).

Az ébredés lényege, hogy a kegyelmes Isten igyekszik elmélyíteni a kapcsolatát velünk. Ő kezdeményezi a változást. Isten Lelke vágyat ébreszt bennünk, meggyőz arról, hogy szükségünk van rá. A Lélek mutatja be Jézus jóságát és kegyelmét.

Isten Lelke a történelem során mindig nagy erővel hatott az ébredésekben. Amikor Izráel népe eltávolodott tervétől és szándékaitól, az Úr felhasználta a fiatal Jósiás királyt, hogy visszafordítsa a népet magához, aminek nyomán erőteljes ébredés következett. A templom felszentelésekor Isten elmondta Salamonnak: „És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket” (2Krón 7:14). Isten szíve vágya volt, hogy Izráel eleget tegyen az ébredés felté-teleinek, tapasztalja annak erejét és az Úr szeretetének világosságát mutassa be az egész világnak. Amikor a nép hajlott az ébredésre hívó szóra, az Úr hatalmasan cselekedett értük. Ez igaz volt az újszövetségi kor keresztény egyházára, a reformációra, az advent mozgalomra, mint ahogy igaz lesz Isten végidei népére nézve is, amikor a Szentlélek a maga teljességében kitöltetik és a föld fénylik dicsőségétől (lásd Jel 18:1).

Ebben a negyedévben tanulmányunk az ébredés és reformáció különböző oldalait járja körül. Milyen feltételeket szabott Isten a Szentlélek kitöltetésének? Vajon valamiféle varázslatos pillanatra vár, amikor Lelkét végidei egyházára árasztja? Mit jelent Lélekkel teljes életet élni? Mit tehetünk, hogy együttműködjünk Istennel és részesüljünk a Szentlélek kiárasztásában? Hol kezdődik az ébredés és a reformáció? Ilyen és hasonló kérdéseket fogunk végiggondolni.

Ellen White e szavakkal érzékeltette az ébredés fontosságát: „Az őszinte istenfélelemben való megújulásra van a legnagyobb és legégetőbb szükségünk” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 1. köt. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 115. o.). A menny elsődlegesnek tekinti az ébredést. Mi lehetne ennél fontosabb? A negyedév során, miközben olyan témákat taglalunk, mint az ima és az ébredés, az Ige és az ébredés, a bizonyságtevés és az ébredés, a befejezett munka és az ébredés, ill. egyéb kapcsolódó kérdéseket, kérjük Istent, hogy erővel szóljon hozzánk, vonjon közelebb magához!

Szívünkben miért is ne engednénk most azonnal a Szentlélek késztetésének? Miért ne kérjük az Urat, hogy különlegesen cselekedjen az életünkben ma? Ő válaszol az imánkra és a menny áldásai minden képzeletet felülmúló módon áradnak majd.

Mark Finley, a világszerte ismert evangelizátor az Amerikai Egyesült Államokból, Connecticutból származik. 2005-2010 között a Generál Konferencia alelnöke volt. Nyugalmazása után részidőben a Generál Konferencia elnökének tanácsadója lett az Ébredés és reformáció programban. Finley testvérnek és feleségének, Ernestine-nek három gyermeke és két unokája van.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: