Természetellenes állapot

Valaki úgy fogalmazott, hogy az ember elméje soha nem elégedett, soha. Ennek pedig az a kegyetlen ellentmondás lehet a magyarázata, hogy elménk képes örökkévaló dolgokat fontolgatni, noha anyaga nem örök. Az egészben pedig az a legrosszabb, hogy ezt értelmünkkel fel is fogjuk. Mi is a halál felé tartunk, mint a csirkék és a kagylók, azzal a különbséggel, hogy a csirkéknek és a kagylóknak erről fogalmuk sincs, nekünk azonban van – ami rengeteg gyötrelmet és szenvedést okoz.

Hogyan kerültünk ekkora bajba? A válasz természetesen az, hogy a bűn miatt. A bűn visz a halálba. Az ember bűnös, ezért halandóvá lett. Nem mondható el egyszerűbben.

„Annakokáért, amiképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek” (Róm 5:12).

Igen, az ember halandó. Csakhogy van egy bökkenő: Isten terve szerint nem kellett volna azzá lennünk, mert Ő eredetileg örök életre teremtett. Kezdettől fogva azt akarta, hogy örökké éljünk. A halál tehát csak betolakodó – a létező legtermészetellenesebb állapot. Pedig már annyira hozzászoktunk, hogy egészen természetesnek tartjuk, elfogadjuk mint „az élet részét”.

A halál mint az élet része? Nem véletlen, hogy ez egészen abszurdnak, ellentmondásosnak tűnik, mert az is. A halál az élet tagadása, nem pedig valamiféle vetülete!

Ilyen szemszögből közelítünk a mostani negyedévi tanulmányhoz. Ez talán azzal az ismert idézettel fejezhető ki a legjobban, amelyben Ellen White a Biblia fontos témájának nevezi, hogy „Isten tette az ember dicsőségét a porba dönti, ugyanakkor elvégzi az emberért, amit neki nincs ereje megtenni” (Ellen G. White: The Faith I Live By. 109. o.).

Mit tesz meg Isten értünk, aminek megtételéhez nekünk nincs erőnk? Természetesen magunkra hagyva nem menekülhetnénk meg a legtermészetellenesebb állapottól, a haláltól. Örök halálra jutnánk, ha Isten kegyelme nem mutatkozna meg a megváltási tervben. Más szóval, egyénileg és közösségileg is nekünk szól a felhívás: „Keressétek az Urat, és éltek”!

Tehát azt a kérdéskört fogjuk tanulmányozni, hogy Isten megteszi értünk, amit mi magunkért képtelenek lennénk megtenni: az élet, a Jézusban való örök élet ajándékát adja. Ezt a gondolatot a „kispróféták” könyveiben, az Ószövetség végén található tizenkét rövid iratban vizsgáljuk most meg. Az ebbe a csoportba tartozó prófétákat nem azért nevezik „kisprófétáknak”, mintha üzenetük kevésbé lenne fontos, hanem azért, mert írásaik sokkal rövidebbek a többi ószövetségi könyvnél.

Így foglalkozzunk akár Hóseás és a hűtlen asszony házasságával, akár Jónással, aki igyekezett elmenekülni Istentől kapott prófétai felelőssége elől (vagy legalább megpróbálta), akár Zakariás különleges látomásával Jósuáról és az angyalról, akár a többivel – a kispróféták mind roppant erőteljes üzenetet közvetítenek. Újból és újból az cseng ki írásaikból, hogy Isten kegyelmes az érdemtelen bűnösökkel. Meg akar menteni a bűneinkből, meg akar szabadítani a bűn, a lázadás és az engedetlenség okozta pusztítástól. E könyvekben az Úr ismételten kéri népét, hogy térjenek meg, távolítsák el bűneiket, térjenek vissza hozzá és vegyenek életet, nem pedig halált, üdvösséget és nem kárhoztatást, reményt és nem kétségbeesést.

Ez a kérdéskör egyáltalán nem „kicsi”. Ez a jelenvaló igazság – Isten üzenete számunkra ma, mint ahogy a tizenkét író korában élők számára is az volt. Maguk az írók már régen nem élnek, ám üzenetük még most is hangzik.

A kérdés tehát, hogy hallgatunk-e rájuk? Azt kell felelnünk, hogy biztosan, mert itt élet-halál kérdésről van szó!

Zdravko Stefanović biblikus tárgyakat oktat a Florida Kórház Főiskoláján, a floridai Orlandóban. Felesége Bozana matematikaprofesszor. Két fiuk van. A család szeretettel emlékszik vissza a tizenkét évre, amikor Kelet-Ázsiában missziós szolgálatot végeztek, valamint arra a szintén tizenkét éves időszakra, amikor a Walla Walla Egyetemen tanítottak.

Clifford R. Goldstein szerkesztő

Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: