TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Isten megáldja az ember keze munkáját, hogy az ember visszaadhassa neki az Ő részét. Ad napfényt és esőt, gazdagon virultatja a növényzetet. Egészséget és képességeket ad anyagiak szerzésére. Minden áldás az Ő jóságos kezéből származik; és azt akarja, hogy az ember egy rész visszaadásával, tizeddel és adakozással – hálaáldozattal, önkéntes adakozással, bűnért való áldozattal – megmutassa háláját. Áldozzák javaikat az Úr szolgálatára, hogy ne maradjon szőlőskertje kopár pusztaság! Kutassák, hogy mit tenne az Úr a helyükben! Vigyenek hozzá imában minden nehéz ügyet! Tanúsítsanak önzetlen érdeklődést Isten művének világszéles haladása iránt” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 440-441. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Foglalkozzunk még a házasság kérdésével a Bibliában! Istentől származó szent intézmény a házasság, ezért szigorú szabályok határozzák meg a felbontásának módját. Mennyire lenne szent és fontos a házasság, ha könnyen semmissé lehetne tenni? Ha a legegyszerűbb indokokra hivatkozva felbontható volna, semmi különleges nem lenne benne. Milyen bizonyítékot szolgáltatnak a házasság különleges voltára nézve e szigorú rendelkezések?

2) Beszélgessünk még Mal 2:17 verséről a csoportban! Adventistaként, a vizsgálati ítélet ismeretében mit mondhatunk azoknak, akik hasonló panaszokat fogalmaznak meg, mint amiről ebben a versben olvashatunk?

3) Malakiás próféta könyve 4. fejezete beszél a végső pusztulásról, ami mindent megemészt. Hogyan viszonyul ez a tanítás a pokol örök tüzéről alkotott elképzeléshez? A két nézet közötti ellentét miért remek példa arra, hogy a téves tanítás Isten jellemének téves megítéléséhez vezethet?

4) A híres orosz író, Dosztojevszkij A Karamazov testvérek című klasszikus művében úgy ábrázolja kora egyházi intézményrendszerét, mint ami mindent teljes irányítása alatt tart, már Krisztusra sincs szüksége. Nem lehet, hogy ma ránk is ez a veszély leselkedik? Ha igen, hogyan? Milyen módon jelentkezhet ez a veszély különösen burkoltan, szinte észrevehetetlenül?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: