NAGY AZ ÚR

Milyen problémát említ meg Malakiás a könyve 1. fejezetében? Hogyan lehet ma is, bennünk is ugyanilyen lelkület, ami a feddő szavakat kiváltotta?

Malakiás szembeállítja Isten népe iránti szeretetét azzal, ahogyan a papok viselkedtek, akik ellen azt hozza fel, hogy megvetéssel illetik Isten szent nevét. Amikor Áron leszármazottai a templomban szolgálatukat végezték, elfogadtak sánta, vak és beteg állatokat is az Úrnak vitt áldozatként. Ilyen módon félrevezették az embereket, azt az érzést keltve, hogy az áldozat nem fontos. Isten azonban arra tanította Áront és fiait a pusztában, hogy csak tökéletesen egészséges, hibátlan állatokat lehet áldozatul vinni az Úrnak (lásd 3Móz 1:1-3; 22:19).

A továbbiakban a próféta felsorol három fontos okot arra, hogy miért méltó Izráel népének tiszteletére és megbecsülésére Isten. Először is, Isten az Atyjuk. Amint a gyerekeknek tisztelniük kell szüleiket, úgy a népnek is tisztelnie kell mennyei Atyját. Másodszor, Isten az Uruk, Mesterük. A szolgák engedelmeskednek az úrnak, hasonlóképpen népének is így kell viszonyulnia Istenhez. Harmadszor pedig az Úr hatalmas Király. A földi királyok sem fogadnának el hibás, beteg állatokat alattvalóiktól ajándékba, ezért teszi fel a próféta a kérdést, hogy miért akarna a nép ilyen állatokat vinni a királyok Királyának, aki az egész világ Ura.

A tettük szégyenletességét pedig még csak tetézi Isten szemében, hogy ezek az áldozatok mind Jézusra, Isten szeplőtelen Fiára mutattak (Jn 1:29; 1Pt 1:18-19). Azért kellett az állatoknak hibátlannak lenni, mert Jézusnak is hibátlannak kellett lennie, hiszen csak így számíthatott tökéletes áldozatnak.

„Isten tiszteletére és dicsőségére szeretett Fia – Helyettesünk és Biztosítékunk – felemeltetett, majd alászállt a sír fogságába. Az új sír sziklabarlangja magába zárta. Ha csak egyetlen bűn is foltot ejtett volna jellemén, a kő nem gördült volna el a sírkamra bejárata elől, akkor pedig elpusztult volna a világ bűnének minden terhével” (Ellen G. White: Manuscript Releases. 10. köt. 385. o.). Csoda, hogy a Jézusra mutató áldozatoknak tökéletesnek kellett lenni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: