TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Isten egyháza a gonoszsággal folytatott küzdelme legsötétebb napjaiban kinyilatkoztatásokat kapott Jahve örökérvényű szándékáról. Isten a jelen megpróbáltatásain túl megláttatja a jövő győzelmeit és örömeit, amikor a harc már véget ér, és a megváltottak belépnek az Ígéret Földjére. A dicső jövő látomásait, az Isten keze által rajzolt jeleneteket tartsa egyháza nagy becsben ma, amikor a korszakok küzdelmének záró jelenetei gyorsan peregnek, és a megígért áldások nemsokára a maguk teljességében megvalósulnak” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 449. o.).

„A megváltottak csak egy törvényt fognak ismerni: a menny törvényét. Mindnyájan egy boldog, összeforrt, dicsőítő és hálaadó család lesznek. Felettük a hajnalcsillagok kórusban énekelnek, és Isten fiai örömtől kiáltanak, miközben Isten és Krisztus közösen hirdetik: ’Nem lesz többé bűn, és halál sem lesz többé’” (i. m. 456. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Világunk megjobbításáért tett minden emberi erőfeszítés dacára a helyzet egyre romlik. A Biblia szerint csak Krisztus visszatérése után, amikor újjáteremti a világot, lesz majd a föld ismét olyan paradicsom, mint amire már olyan régen várunk. Ezzel tisztában vagyunk, de miért kell mégis annyi vigasztalást, gyógyítást és enyhülést hoznunk a világba, amennyit csak tudunk?

2) A csütörtöki tanulmányunk rámutat arra a fontos tényre, hogy a Jézus eljövetelére vonatkozó sok prófécia olyan, mintha egy eseményről lenne szó, nem pedig kettőről. Ezek szerint a megváltási terv értelmében milyen szoros a két advent kapcsolata? Miért? Az első advent nélkül miért nem lehetne második advent? Miért volna hiábavaló az első advent a második nélkül?

3) Miközben ébredésre és reformációra törekszünk, mit tanulhatunk Zakariás próféta könyvének tanulmányozásából, ami egyénileg és közösségileg is segít felkészülni a Szentlélek kiárasztására? Ez elengedhetetlenül fontos az ébredéshez és a reformációhoz.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: