A JÓ PÁSZTOR

Évszázadokon át a Biblia zsidó és keresztény olvasói is számos, a Messiásra és a messiási időkre vonatkozó utalást találtak Zakariás próféta könyvében. A keresztények természetesen úgy értik, hogy e szakaszok Jézus Krisztus életére és szolgálatára mutatnak: a győztes Királyra, aki a békesség Fejedelme (Zak 9:9), akit átszegeztek (Zak 12:10), aki a megvert Pásztor (Zak 13:7).

Zak 13:7-9 verseiben Isten egy olyan jelenetet tár a próféta elé, amelyben az Úr ítélő kardja a Jó Pásztor ellen emelkedik fel. Egy korábbi alkalommal a próféta azt látta, hogy a kard a „mihaszna pásztor” (Zak 11:17) büntetésére emelkedik, itt azonban a Jó Pásztorra sújt le, a nyáj pedig szétszéled. Halála Isten népe számára nagy megpróbáltatást, próbát jelent, amelynek során némelyek elvesznek, a hűségesek azonban megtisztulnak, megerősödnek.

Hogyan alkalmazta Jézus ezt a próféciát Mt 26:31 és Mk 14:27 verseiben arra, aminek azon az éjszakán be kellett következnie? Mit kell megtanulnunk Isten hűségéről és az emberek álhatatlanságáról abból az esetből, amikor a tanítványok a bajban elmenekültek (lásd Mt 26:56; Mk 14:50)?

A Biblia több helyen is a Pásztor képével utal Istenre Mózes első könyvétől kezdődően (1Móz 48:15, új prot. ford.) A jelenések könyvéig bezárólag (Jel 7:17). Ezékiel próféta által Isten megfeddte népének felelőtlen pásztorait, és megígérte, hogy megkeresi az eltévedt juhokat, gondoskodik róluk. E szavakat önmagára alkalmazva Jézus kijelentette, hogy Ő a Jó Pásztor, aki „életét adja a juhokért” (Jn 10:11).

Gondoljunk olyan időkre, amikor nem voltunk hűségesek az Úrhoz! Ennek ellenére hogyan tanúsított akkor is kegyelmet irántunk? Mit kell tehát Isten kegyelmének kiváltania bennünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: