AKIT ÁTSZEGEZTEK

Zakariás próféta könyve 12-14. fejezetei számos olyan dolgot felsorolnak, amelyek megtörténtek volna, ha Izrael hűséges Istenhez. Először is, az Úr elhozta volna a teljes győzelmet a gonoszság erői és az ellenséges népek felett, amelyek igyekeztek akadályozni a megváltási tervet (Zak 12:1-9). E diadal elérésében ugyan Jeruzsálem lett volna Isten eszköze, a győzelem azonban az Úr közbelépésének lett volna az eredménye. Végül az ellenség maradéktalanul legyőzetett, megsemmisült volna.

Zak 12:10 mutat rá az átmenetre a fizikai szabadulásból a lelki szabadulásba, ami akkor következett volna be, ha Izráel hűséges marad. A győzelem után a nép fogadja Urát. Isten kegyelmes Lelke árad ki a vezetőkre és az emberekre. A Lélek bűnről meggyőző munkájának köszönhetően széleskörű bűnbánat és lelki megújulás következik be, éppen az, amire egyházunk is törekszik.

Amikor Isten kitölti Lelkét, népe arra tekint, „akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút” (Zak 12:10). Az „átszegeztek” szóval fordított eredeti héber kifejezés mindig valamilyen kegyetlen, általában halálos kimenetelű fizikai tettre vonatkozik (4Móz 25:8; 1Sám 31:4). A nép fájdalmát csak emeli a felismerés, hogy az ő bűneik okozták Jézus Krisztus halálát.

Hogyan kapcsolta össze János apostol Zak 12:10 versének üzenetét Krisztus keresztre feszítésével és második adventjével (lásd Jn 19:37; Jel 1:7)?

Kifejezetten érdekes, hogy egy tradicionális zsidó magyarázat szerint ez a vers a Messiásra mutat, ami természetesen úgy is van. Ez a vers Jézusról és kereszthaláláról szól (vö. Ézsaiás 53. fejezet).

„A Golgota eseményei a legmélyebb érzéseket keltik az emberben. Érthető, ha megindít ez a téma, amit ésszel fel nem mérhetünk, el sem tudunk képzelni, hogy Krisztusnak, aki annyira kiváló, annyira ártatlan, ilyen fájdalmas halált kellett elszenvednie, amikor a világ bűneinek terhét magára vette” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 2. köt. 213. o.). Mit tehetünk, hogy még inkább értékeljük mindazt, amit Jézus halála jelent számunkra, amit ennek révén felajánl?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: