TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Sátán tudja, hogy azok, akik Isten bocsánatát és kegyelmét kérik, azt meg is kapják. Ezért eléjük tárja bűneiket, hogy elcsüggessze őket. Azok ellen, akik igyekeznek engedelmeskedni Istennek, mindig okot keres a panaszra. Még a legtisztább és a legértékesebb szolgálatukat is megpróbálja tisztességtelennek feltüntetni. Számtalan szövevényes és kegyetlen módon kísérli meg vesztüket okozni.

Az ember egymaga képtelen kivédeni az ellenség vádjait. Bűntől szennyes ruhában, bűnét megvallva áll Isten előtt. De Jézus, a Szószólónk, eredményesen védelmükre kél azoknak, akik bűnbánattal és hittel reábízzák lelkük megtartását. Képviseli ügyüket, és a Golgota csodálatos érveivel legyőzi a vádolót. Isten törvénye iránti tökéletes engedelmességével minden hatalmat megszerzett mennyen és földön. Kéri Atyját, kegyelmezzen meg a bűnös embernek, és béküljön meg vele. Népe vádolóinak ezt mondja: ’Sátán! Dorgáljon meg téged az Úr…’ Vérem árán vásároltam meg őket. ’Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab.’ Azokat pedig, akik hitben reá támaszkodnak, így biztatja: ’Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged’ (Zak 3:4, új prot. ford.)” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 364-365. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Hogyan segít az előbbi White idézet megérteni a kegyelem általi megváltás nagyszerű igazságát? A csüggedés pillanataiban hogyan találunk vigaszt és reményt ezekben a szavakban, ha szomorkodunk hibáink és gyengeségeink miatt? Hogyan válhat erőforrássá számunkra ez az igazság, nehogy elforduljunk az Úrtól, ha értéktelennek éreznénk magunkat és emiatt kétségbeesünk? Hogyan segíthet elhatározni, hogy megmaradunk Isten szeretetében és igyekszünk betartani minden törvényét?

2) Térjünk vissza a csütörtöki rész utolsó kérdéséhez a csoportban! Miért olyan könnyű ebbe a csapdába esni? Ugyanakkor milyen veszélyek lehetnek abban, ha a vallásunk csupán szociális munkává válik? Hogyan tarthatunk megfelelő egyensúlyt?

3) Zakariás próféta könyvének bizonyos részei valóban nehezen érthetők, de milyen gyakorlati tanácsokat találunk benne a keresztény életmóddal kapcsolatban?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: