NEM EMBERI ERŐVEL

Olvassuk el Zakariás próféta könyve 4. fejezetét! Milyen remény tárul a nép elé?

Látomásában Zakariás egy gyertyatartót lát, amit két olajfa táplál. Ez a kép visszautal a pusztai sátor szentélyében álló gyertyatartóra (2Móz 25:31-40). A hét szövétnek egy nagy olajtartó tál körül helyezkedik el.

A sok olajat tartó tál jelképezi a Szentlélek hatalmának teljességét. A hét szövétnek nagy fénnyel ragyog, Isten minden sötétséget elűző jelenlétére utalva. Csakúgy, mint az olajfa olaja emberi segítség nélkül, közvetlenül a fákról jut a gyertyatartó tetején lévő tálba, Istentől is állandóan elegendő erő származik, méghozzá emberi közreműködés nélkül.

A próféta látomásának az az üzenete, hogy a jeruzsálemi templom hamarosan újjáépül. Nem csupán emberi erőfeszítések, hanem Isten Lelke garantálja azt, hogy a munka valóban elkészül. Noha az építők elé olyan hatalmas akadályok tornyosulnak, mint egy „hegy” (7. vers), a bátor üzenet mégis hangzik.

A próféta nem tudja meg, kit jelképez a gyertyatartó, abban azonban biztosak lehetünk, hogy a két olajfa Júda két vezetőjét szimbolizálja, Jósuát és Zorobábelt. Világi szempontból nézve Zorobábel helyzete meg sem közelítette ősei, Dávid és Salamon királyi hatalmát. Emberileg a templom építőinek erőfeszítései és a rendelkezésükre álló erőforrások egyáltalán nem voltak elegendőek. Isten Igéje azonban állítja, hogy a királyt nem seregének nagysága és nem is harcosainak hatalmas ereje menti meg (Zsolt 33:16). A vezetőknek így az az üzenet hangzik, hogy csak a Lélek vezetése révén dicsőítheti Istent a szolgálat minden részlete.

A keresztények egy nagyon fontos elvet kapnak ebben a prófétai szakaszban, amit mindenkinek emlékezetben kell tartani: Isten talán nehéz feladatokra hív el bennünket, ám Lelkének munkája által képes végrehajtani célját (lásd Fil 2:13; 4:13). Lelke által Isten most is éppen úgy megadja az erőt munkája végzéséhez, mint ahogy akkor tette. Ez pedig nem emberi hatalommal vagy erővel megy végbe, hanem úgy, hogy az Úr munkálkodik azok által, akik nyitottak és felhasználhatja őket céljai véghezvitelére.

Figyelmesen olvassuk el Zak 4:6 versét! Miért annyira fontos állandóan szem előtt tartani, hogy minden tekintetben Istentől függünk? Mi történhet akkor, ha elfeledkezünk arról, hogy az Úrtól, bennünk ható ereje által van mindaz, amivel rendelkezünk, amit képesek vagyunk megtenni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: