ISTEN KÉSZ A MEGBOCSÁTÁSRA

Olvassuk el Zakariás próféta könyve 3. fejezetét! Hogyan mutatkozik meg itt az evangélium?

Talán Ézsaiás próféta könyve 53. fejezetét kivéve nincs olyan ószövetségi szakasz, ami jobban bemutatná az egyedül hit általi megváltás csodálatos igazságát, mint Zakariás próféta könyve 3. fejezete. Ebben a látomásban Jósua, a főpap a hivatásos vádoló, Sátán által felhozott vádak alapján áll az ítélőszék előtt. A főpap elleni vádak a népre is vonatkoznak, amelyet képviselt. A Jósua (ami olvasható úgy is, hogy Jésua vagy Jézus) név jelentése: „az Úr megszabadít” (lásd Mt 1:21). A bibliai gyakorlat szerint a védelmet érzékelteti a jobb oldalon való elhelyezkedés. A zsoltáros szavaival: „Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök” (Zsolt 16:8; lásd még Zsolt 44:4). Ebben az esetben a vádoló éppen az ellenkezőt teszi (Zsolt 109:6). Miközben Jósua Isten előtt jár közben a népért, Sátán vádakat hoz fel ellenük, bűnösségükre hivatkozik. Az Úr visszautasítja a vádaskodást és arra emlékezteti a vádolót, hogy kegyelméből kiválasztotta Jósuát, továbbá a nép már elszenvedte az isteni büntetés teljes mértékét. Jósuát és a maradék népet égő fadarabként kiragadta a hosszú babiloni fogság pusztító tűzéből (Ám 4:11).

Az Úr angyalának parancsára elveszik Jósua ruháit, amelyek a nép bűneit jelképezik, a főpap megtisztul, majd pedig az üdvösség és az igazság új, ünnepi öltözetét kapja. Végül Jósua azt a felhívást hallja, hogy hajtsa végre Isten akaratát, az Ő útjaiban járjon, mert az ilyen magatartás következményeként Isten gazdag áldásait nyeri el. „A főpap nem tudja Sátán vádjaitól megvédeni sem magát, sem népét. Nem állítja, hogy Izráel hibátlan. Jósua szennyes ruhában áll az Angyal előtt. A nép bűneit jelképezi az a ruha, amelyet képviselőjükként visel. Megvallja bűnösségüket, de rámutat bűnbánatukra és megalázkodásukra is, bízva a Megváltó bűnbocsátó irgalmában. Hittel igényli Isten ígéreteit” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 363. o.). Természetesen ezek közé az áldások közé tartozik az is, hogy a hívőt befedezi Krisztus igazsága.

Képzeljük el, hogy meg kell állnunk Isten előtt a saját „szennyes ruhánkban”! Milyen reménységet találunk Zakariás próféta könyve 3. fejezetében erre nézve? Miért késztet ez arra, hogy ne csak igényeljük az ígéretet, de Istennek szentelt életünkkel a valóságát is igyekezzünk bemutatni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: