JÖN AZ ÚR

Zakariás próféta könyve 2. fejezetét elolvasva feltárul előttünk a próféta látomása a megújult Jeruzsálemről, amelynek annyi a lakója, hogy már nem övezhetik falak a várost. Tódulnak oda a pogányok tömegei – ez a gondolat bizonyára roppant furcsán hangozhatott a nép számára. A 10. vers örvendezésre szólít, és meg is nevezi a nagy öröm okát: az Úr személyesen jön el, hogy népe között éljen.

A fogságból visszatérők számára okot ad Isten dicsőítésére az Úr látványos visszatérése, mert újjáépített házában fog lakni. Siont, a nagy Király lakóhelyét a gyengéd „Sion leánya” prófétai kifejezéssel jelöli. A dicső jövőre gondolva szólítja örvendezésre a várost, mégpedig azért, mert maga az Úr gondoskodik majd népéről. Aki Isten népét bántja, „az ő szemefényét bántja” (8. vers).

A próféta kifejtette, hogy az Úr napján sok más, azaz nem héber nép is az Úr szövetségének kötelékébe lép. Istennek az volt az eredeti terve, hogy a környező népek is meglássák: mivel Izráel az igaz Istent szolgálja, áldásokat élvez, jómódban él. Ennek kellett volna sokakat elvezetni az Úrhoz való csatlakozásig. Így Izráel maradéka majd a hívő pogányokkal együtt alkot egy népet, és közöttük lakozik maga az Úr. Ekkor teljesedik be az ígéret, amit Isten Ábrámnak és Szárainak adott, miszerint utódaikban „megáldatnak… a föld minden nemzetségei” (1Móz 12:1-3).

Hogyan kellett ennek a próféciának teljesednie (Róm 15:9-18; Ef 3:1-8)?

Zakariás próféciája által Isten nem a népek pusztulását ígéri, hanem azt, hogy majd ők is Isten szövetséges népéhez fognak tartozni. A megígért jövő Isten kezdeményezésének eredménye; sok bibliai prófétának ez volt a vágya. Jézus Krisztus azt a feladatot bízta egyházára, hogy az egész világnak hirdessék a jó hírt: mindenki üdvösséget találhat Jézusban, ha szívből elfogadja Őt. Pál apostol az Úr tervét olyan „titoknak” nevezi, „amelyre ősidők óta csend borult” (Róm 16:26, SZIT, a Károli fordításban a 25. vers).

Hogyan hasson az életmódunkra az, hogy az evangélium üzenete egyetemes, azaz az egész emberiségnek szól? Mennyire tölt be központi szerepet életünkben, időnkben és gondolatainkban az, hogy az általunk megismert nagyszerű igazságokat kell bemutatnunk a világnak?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: