VIGASZTALÓ, ÉLTETŐ SZAVAK

Mi az alapvető üzenete Zakariás próféta könyve 1. fejezetének? Összpontosítsuk a figyelmünket főként a 3. versre! Mit mondott a népnek az Úr?

A babiloni fogságból való visszatérés örömmel töltötte el a maradék nép szívét. Ám a visszatérés aggodalmat is keltett. Vajon biztonságban lesznek majd országukban, vagy megint jön az ellenség és zaklatni fogja őket? Megbocsátotta-e nekik Isten a múltbeli hűtlenségüket, vagy további büntetések következnek? Mit tartogat a jövő a kiválasztott népnek és a többi nemzetnek?

Zakariás látomásában látta, amint az Úr angyala felkel és közbelép Júda érdekében. Ezzel a kérdéssel kezdte: „Meddig…?” A Bibliában ez gyakran az emberek kétségbeesését fejezi ki, amikor az Úrhoz fordulnak segítségért (Zsolt 74:10; Ézs 6:11; Dán 8:13). A feleletet közvetlenül az Úr mondta el az angyalnak, aki azután továbbadta a prófétának. A vigasztaló válasz Isten jóságát erősítette meg.

Zakariásnak azt kellett hirdetnie, hogy az Úr féltő szeretettel szereti Jeruzsálemet (Zak 1:14). A Bibliában ez a kifejezés nem negatív tartalmat hordoz, hanem Isten szeretetét mutatja be. Isten szereti népét és hűséget vár tőle. Az angyal elmondása szerint a Jeruzsálem iránti gyöngéd érzésekkel ellentétben viszont az Úr haraggal tekintett azokra a népekre, amelyek túlzott kegyetlenséggel bántak népével. A nemzetek ellen felhozott vád az volt, hogy még tetézték az isteni fegyelmezés által kiváltott bajokat, amikor túl messze mentek, kegyetlenül bántak a foglyokkal.

Zak 1:16 említést tesz arról, hogy felgerjedt Isten haragja, ám népének vigasztalást ígér. A prófétának meghagyta, hogy hirdesse szándékát: könyörülve fordul vissza Jeruzsálemhez. Az Úr megvigasztalja Siont (lásd Ézs 40:1), haragja pedig ellenségeire irányul. Jeruzsálem felépül, ismét az Úr lakhelye lesz.

Olvassuk el újra Zak 1:3 versét! Hogyan lehet visszatérni az Úrhoz? Tekinthető ez felhívásnak az Isten és népe közötti kapcsolat helyreállítására? Hogyan térhetünk vissza az Úrhoz naponként – vagy visszatérünk hozzá egyáltalán?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: